Prijemni.infostud.com
  • FON - Fakultet organizacionih nauka


    Jove Ilića br.154, Beograd


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
FON - Fakultet organizacionih nauka 385 365 750 1964 138.000 2.000 EUR
Informacioni sistemi i tehnologije 190 130 320 0 138.000 2.000 EUR
Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) 5 95 100 0 156.000 2.500 EUR
Menadžment i organizacija 190 140 330 0 138.000 2.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 6000-10000 28-29.6.2016. 29.6-1.7.2016 5.7.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Matematički fakultet

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Računarski fakultet

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: