Prijemni.infostud.com
  • Ekonomski fakultet - Subotica


    Segedinski put 9-11, Subotica, Subotica


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 450 405 855 590 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 47 94 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 79 122 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 33 30 63 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 18 19 37 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 20 12 32 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 19 11 30 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 22 15 37 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 12 33 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 14 10 24 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96.000 1.900 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 0 297 297 35 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 0 24 24 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 0 26 26 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 47 47 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 49 49 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 0 18 18 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 0 11 11 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 0 3 3 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 0 7 7 0 96.000 1.900 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7300 29.6. i 1.7.2016. 30.6.2016. 12-14.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 7300 5-6.9.2016. 6-7.9.2016. 15-16.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Matematički fakultet

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Računarski fakultet

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi: