Prijemni.infostud.com
  • Ekonomski fakultet - Subotica


    Adresa: Segedinski put 9-11, Subotica, Subotica


Pripreme za prijemni


PRIPREMNA NASTAVA 2016

 

Obaveštavamo učenike srednjih škola da Ekonomski fakultet u Subotici i ove godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava se održava na tri lokacije: u Sremskoj Mitrovici, Subotici i Novom Sadu.

:: Priprema se održava iz sledećih predmeta:
  1. Osnovi ekonomije
  2. Poslovna ekonomija
  3. Matematika
  4. Filozofija s logikom
  5. Informatika

Napomena: Minimalan broj prijavljenih učenika potrebnih da se nastava održi je 20 za svaki predmet. Ekonomski fakultet zadržava pravo da ukoliko za neki od predmeta ne bude dovoljno prijavljenih, pripremnu nastavu iz tog predmeta ne održi, ili održi sa izmenjenim programom.

:: Dužina trajanja: 
15 školskih časova 

Termini održavanja pripremne nastave.

SREMSKA MITROVICA

SUBOTICA

NOVI SAD

subota, 5.3.2016.

nedelja, 6.3.2016.

subota, 2.4.2016.

subota, 12.3.2016.

nedelja, 13.3.2016.

nedelja, 3.4.2016.

subota, 19.3.2016.

nedelja, 20.3.2016.

 

   

nedelja, 10.4.2016.

 

 

 

 Napomena: Molimo vas da se o tačnom vremenu održavanja nastave i prostorijama, informišete putem sajta, nekoliko dana pre početka prvih časova.

Nastava u Subotici se održava u zgradi Ekonomskog fakulteta, na adresi Segedinski put 9-11.

Nastava u Novom Sadu se održava u zgradi Ekonomskog fakulteta u Subotici – Odeljenje u Novom Sadu, na adresi dr Sime Miloševića 16 (u „studentskom gradu“).

Nastava u Sremskoj Mitrovici se održava u zgradi Ekonomske srednje škole "9 maj", na adresi Đure Daničića 2.

:: Prijava: 

Prijava učenika se vrši putem mejla  pn2016@ef.uns.ac.rs

Podaci koje je neophodno dostaviti u mejlu su:
1. Ime i prezime
2. Srednja škola
3. Broj telefona (mobilni)
4. Dva predmeta od ponuđenih za polaganje prijemnog ispita
5. Lokacija pohađanja pripremne nastave

:: Rokovi za prijavu: 

  - do 02. marta 2016. za Sremsku Mitrovicu i Suboticu
  - do 30. marta 2016. za Novi Sad

:: Cena:
Cena pripremne nastave iznosi 7300,00 din. 
Važno: Iznos uplate je jednak iznosu materijalnih troškova polaganja prijemnog ispita za 2016. godinu. Donosioc uplatnice za pripremnu nastavu, na dan prijave za polaganje prijemnog ispita, se oslobađa plaćanja materijalnih troškova polaganja istog. 

Učenici su obavezni da iznos uplate u celosti do 2. marta 2016. godine za Sremsku Mitrovicu i Suboticu i do 30. marta za Novi Sad.

Podaci za uplatnicu:
Primalac – Ekonomski fakultet u Subotici
Žiro račun – 840-1045666-13
Poziv na broj – edu2016
Iznos – 7300,00 din.

Spisak prijavljenih učenika i pregled uplata će se ažurirati na nekoliko dana.

:: Informacije:
Emina Đurković
Telefon: 024 628 203
E-mail:  emina@ef.uns.ac.rs

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Računarski fakultet

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi: