Prijemni.infostud.com
  • Ekonomski fakultet - Kragujevac


    Adresa: Đure Pucara Starog 3, Kragujevac


Pripreme za prijemniObaveštavamo učenike srednjih škola da će besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biti organizovana u subotu 9.04.2016. i u subotu 16.04.2016. godine.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi: