Prijemni.infostud.com
  • Ekonomski fakultet - Kragujevac


    Đure Pucara Starog 3, Kragujevac


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 465 88.000 1.800 EUR
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 164 88.000 1.800 EUR
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 301 88.000 1.800 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Kragujevac 0 181 181 17 88.000 1.800 EUR
Ekonomija - Opšta ekonomija 0 105 105 10 88.000 1.800 EUR
Poslovna ekonomija i menadžment 0 76 76 7 88.000 1.800 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 5000 1.7.2016. 2.7.2016. 7-8.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa

Privatne visoke škole

Studijski programi: