Prijemni.infostud.com
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu


    Adresa: Nemanjina 2, Požarevac, Požarevac


Rezultati prijemnog ispita


Pripreme za prijemni


Besplatna pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike 2016. (40 časova) održavaće se svakog radnog dana u periodu od 15.06.-01.07.2016. godine u prostorijama škole u terminu od 9:00 - 12:20 časova
Pripremni materijal možete preuzeti u PDF formatu.

 

Besplatna pripremna nastava za prijemni ispit iz biologije 2016. (40 časova) održavaće se svakog radnog dana u periodu od 15.06.-01.07.2016. godine u prostorijama škole u terminu od 9:00 - 12:20 časova
Pripremni materijal možete preuzeti u PDF formatu.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Mašinski fakultet u Nišu

Univerzitet u Nišu

Studijski programi:

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

Univerzitet Singidunum

Studijski programi:

Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi: