Prijemni.infostud.com
  • Filološko-umetnički fakultet


    Jovana Cvijića bb, Kragujevac


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Filološko-umetnički fakultet 191 152 343 422 90.000 2.000 EUR
Engleski jezik i književnost 45 30 75 129 90.000 2.000 EUR
Fagot 1 0 1 1 130.000 2.000 EUR
Flauta 1 0 1 2 130.000 2.000 EUR
Francuski jezik i književnost 20 10 30 15 90.000 2.000 EUR
Grafički dizajn 7 6 13 16 170.000 2.000 EUR
Harmonika 3 1 4 8 130.000 2.000 EUR
Italijanski jezik i književnost 0 30 30 10 90.000 2.000 EUR
Klarinet 1 0 1 3 130.000 2.000 EUR
Klavir 2 1 3 4 130.000 2.000 EUR
Kontrabas 1 0 1 1 130.000 2.000 EUR
Muzička pedagogija 10 10 20 9 110.000 2.000 EUR
Muzika u medijima 5 4 9 3 130.000 2.000 EUR
Nemački jezik i književnost 20 10 30 86 90.000 2.000 EUR
Oboa 1 0 1 2 130.000 2.000 EUR
Solo pevanje 3 0 3 5 130.000 2.000 EUR
Španski jezik i hispanske književnosti 20 10 30 33 90.000 2.000 EUR
Srpski jezik i književnost 35 25 60 52 90.000 2.000 EUR
Unutrašnja arhitektura 6 7 13 15 170.000 2.000 EUR
Viola 1 1 2 3 130.000 2.000 EUR
Violina 1 1 2 7 130.000 2.000 EUR
Violončelo 1 0 1 2 130.000 2.000 EUR
Zidno slikarstvo 7 6 13 16 170.000 2.000 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Filološko-umetnički fakultet 15 46 61 0 90.000 2.000 EUR
Francuski jezik i književnost 11 3 14 0 90.000 2.000 EUR
Italijanski jezik i književnost 0 9 9 0 90.000 2.000 EUR
Muzička pedagogija 2 9 11 0 110.000 2.000 EUR
Muzika u medijima 2 4 6 0 130.000 2.000 EUR
Srpski jezik i književnost 0 20 20 0 90.000 2.000 EUR
Viola 0 1 1 0 130.000 2.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 6000 ili 7000 29.6-2.7.2016. 4.7.2016. 11.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 6000 ili 7000 0 0 do 16.9.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

SAE Institut Beograd

SAE Institut Beograd

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Filološki fakultet

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi: