Prijemni.infostud.com


Studijski program - Sportsko novinarstvo

Nastavni plan i ispiti

Sportsko novinarstvo
Program Osnovne akademske studije SPORTSKO NOVINARSTVO traje četiri godine i njegovim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i stiče naziv

DIPLOMIRANI NOVINAR U SPORTU

(Bachelor with  Honours)

praksaOsnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Sportsko novinarstvo jeste obrazovanje diplomiranih novinara/žurnalista kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja i veština za uspešan profesionalni rad u sportskim redakcijama različitih medija, u sportskim organizacijama, službama informisanja, službama odnosa s javnošću, organima državne uprave i drugim institucijama.

Struktura studijskog programa OAS Sportsko novinarstvo koncipirana je u skladu sa međunarodnim visokoobrazovnim institucijama, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti kulturoloških nauka i komunikologije, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima urednika, novinara, komentatora, reportera, redaktora, medija planera, prezentera, istraživača, portparola u sportskim organizacijama, sportskoj industriji, organima državne uprave, nevladinim i drugim institucijama.

Studijski program – sportsko novinarstvo 

novinarstvo

Karijera

Diplome osnovnih akademskih studija su pravni akt, ali i dokaz da su studenti pokazali razumevanje i znanje iz različitih oblasti studija, kao i da realno mogu primetiti stečeno znanje (teoretsko i praktično) u sportskoj praksi i na tržištu rada.
Spektar zanimanja dostupnih po diplomiranju je širok, od rada u štampanim, elektronskim medijima (radio i televizija), multimedijima, internet portalima, agencijskim kućama, sportskim organizacijama, PR i marketingu…

 

Mogućnost zaposlenja

Od početka svog rada, Fakultet kontinuirano ulaže u studente i mlade talente, nudeći im praksu u saradnji sa partnerskim medijskim kućama i sportskim klubovima i organizacijama, gde se studenti upoznaju sa savremenim načinom rada. Već za vreme prakse, najbolji studenti imaju mogućnost da se nametnu kao talentovani, vredni i sposobni i tako obezbede sebi mesto u sportskim medijima i organizacijama, ili dobijaju preporuke za posao od naših partnera ili profesora, koji, uz akademsko, imaju i bogato iskustvo rada u medijima. Kritičko mišljenje, multidisciplinarno znanje i praktične sposobnosti, koje su stekli na Fakultetu, daje im osnovu za kvalitetan profesionalni rad. Većina naših studenata pronađe zaposlenje koje odgovara njihovim ambicijama i pri tom nastave sa životom u svojoj zemlji, tamo gde se najbolje i  osećaju.

Sportsko novinarstvo
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog