Prijemni.infostud.com


Opšte informacije


Fakultet za sport

  O Fakultetu

Fakultet za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ iz Beograda, jedinstvena je ustanova iz oblasti visokog obrazovanja u regionu, čija je matična oblast isključivo sport. Fakultet realizuje nastavu na tri akreditovana studijska programa četvorogodišnjih Osnovnih akademskih studija, na nivou od 240 ESPB, za sticanje akademskih zvanja „diplomirani trener u sportu“, „diplomirani novinar u sportu“ i „diplomirani menadžer u sportu“ (Bachelor with Honours), kao i tri akreditovana studijska programa jednogodišnjih Master akademskih studija (60 ESPB), za sticanje akademskih zvanja „master trener u sportu“, „master menadžer u sportu“ i „master menadžer u turizmu i rekreaciji“

Cilj Fakulteta je da u skladu sa potrebama, interesima i razvojem savremenog sporta, tržištu ponudi visokoobrazovane sportske stručnjake, kompetentne za rad u svim segmentima sporta, koji će mu svojim ličnim karakteristikama i profesionalnim performansama doneti novu vrednost. Multidisciplinarni nastavni planovi, u svemu usklađeni sa Bolonjskojm konvencijom o visokom obrazovanju, i ispunjeni najviši materijalni standardi obezbeđuju uspešan nastavni proces, a uz veliku zastupljenost praktičnog rada u njegovoj realizaciji, garantuju da stečena diploma nije samo pravni akt, već i dokaz da se usvojeno znanje i  savladane veštine mogu realno primeniti u sportskoj praksi, odnosno na tržištu rada. 

Fakultet za sport je, u skladu sa članom 144. Zakona o sportu, vrhunskim i perspektivnim sportistima i sportskim stručnjacima, obezbedio posebne uslove studiranja, prilagođene njihovim profesionalnim obavezama, kako bi uz sportsku, mogli da izgrade i akademsku karijeru. Andrea Lekić, Nikola Rađen, Marko Kešelj, Petar Golubović, Viktor Rašović, Ljiljana Ranković, Marko Tejić, Nataša Kovačević, Ilija Ciganović, Nikola Rebić, Marko Gudurić, Savo Pavićević, Lazar Filipović, Ognjen Stojanović,... samo su neki od njih.

STUDIRANJE

Za vreme trajanja osnovnih akademskih studija studenti izučavaju predmete iz četiri naučna polja i trinaest naučnih oblasti. Kroz samostalan izbor fakultativnih i izbornih predmeta na drugoj i trećoj godini, student personalizuje svoje studije u pravcu ličnih želja i ambicija. 
Sistem nastave na Fakultetu za sport je formatiran po bolonjskoj matrici studija i podrazumeva interaktivnu nastavu u malim grupama, mentorski rad sa svakim studentom pojedinačno, organizovanje radionica, panela, seminara, klinika i kampova, izradu projekata i realizaciju praktične nastave. 

PRAKSA 

Stručnu praksu studenti realizuju u poslednjem mesecu završnog semestra u vodećim sportskim organizacijama i medijskim kućama, sa kojima Fakultet ima potpisan sporazum o saradnji. Ovaj vid nastave se realizuje u saradnji sa: Olimpijskim komitetom Srbije, Sportskim savezom Srbije, Paraolimpijskim komitetom Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Savezom trenera Srbije, srpskim krovnim sportskim organizacijama, kao i sa sportskim medijiskim kućama: Sportskim žurnalom, Dnevnim listom Sport, radio stanicom Sport FM, televizijom Sport klub i portalima Supersport.rs i Koš magazin. Na taj način, studenti imaju mogućnost da praktična znanja i iskustva usvajaju od najkompetentnijihdomaćih i inostranih stručnjaka kako bi se, još za vreme studija, približili budućoj profesiji.  
 

ORIJENTACIJA

Mogućnost školovanja na Fakultetu pruža se kandidatima sa završenim četvorogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem. Bivši i aktuelni sportisti i sportski stručnjaci, sportski radnici koji tragaju za adekvatnim obrazovanjem i svi koji imaju želju i volju da se profesionalno ostvare na sportskom tržištu, imaju svoje mesto na Fakultetu za sport.

Neformalno obrazovanje


CILJ

Cilj Fakulteta za sport je akademsko obrazovanje i stručno profilisanje studenata, budućih sportskih trenera, menadžera i novinara, koji će nakon okončanja studija biti spremni i sposobni za kreativan i produktivan rad u svojoj oblasti.
 
  Informacije za studente

STUDENTSKA SLUŽBA

Telefoni:

+381 11 404 40 60
+381 11 404 40 50

OTVORENA VRATA

Vrata Fakulteta su otvorena svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima, radnim danom od 09,00 do 17,00 h. Poseta je moguća i subotom od 10,00 do 16,00 h, uz prethodnu najavu na tel. 011/404 40 50 ili putem mejla info@fzs.edu.rs . Adresa je: Narodnih heroja 30/I, Novi Beograd.


LOKACIJA

ADRESA:

FAKULTET ZA SPORT

Narodnih heroja 30/I,

11070 Novi Beograd 

SOCIJALNE MREŽE

face  
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog