Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju


    ul.Visokog Stevana 2, Beograd


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 180 100 280 444 84.000 1.680 EUR
Defektologija 100 60 160 236 84.000 1.680 EUR
Logopedija 40 20 60 120 84.000 1.680 EUR
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 40 20 60 88 84.000 1.680 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7000 30.6.2016. 3.7.2016. 11-12.07.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu: