Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je akreditovan za master, osnovne i doktorske studije  studijskog programa: Projektni menadžment. Drugi program osnovnih studija Informacioni sistemi i razvoj softvera je u postupku akreditacije.

Moguć je upis u I, II i III godinu osnovnih studija, na master studije kao i prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.

  • I godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu
  • II godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu jednu godinu studija na nekom fakultetu ili visokoj školi i koji su kompletirali 60 ESPB bodova
  • III godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završene dve godine na visokoj školi ili studenti koji su završili dve godine fakulteta i kompletirali 120 ESPB bodova

U prvu godinu osnovnih akademskih studija na FAPIM na akreditovan studijski program Projektni menadžment i Informacioni sistemi i razvoj softvera (u postupku akreditacije) mogu se upisati lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem različitih profila. Kandidati za upis u prvu godinu studija na FAPIM i na studijski program Projektni menadžment polažu prijemni ispit koji ima oblik pismenog testa sa pitanjima iz opšte kulture, menadžmenta, organizacije i ekonomije, a za upis na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera (u postupku akreditacije) polažu test iz Informatičke pismenosti. Samo kandidati koji uspešno polože prijemni test mogu se upisati na prvu godinu studija na FAPIM. Prilikom ocenjivanja podobnosti kandidata za upis u prvu godinu uzima se u obzir i uspeh postignut u srednjoj školi.

Na studijske programe master akademskih studija Projektni menadžment i Poslovni i inovacioni menadžment u trajanju od dve godine (120 ESPB bodova), mogu se upisati kandidati koji su u prethodnom obrazovanju ostvarili obim od najmanje 180 ESPB bodova, za upis u prvu godinu, odnosno 240 ESPB bodova, za upis u drugu godinu.

Na doktorske studije, studijski program – Projektni menadžment mogu se upisati kandidati koji su ostvarili obim od najmanje 240 ESPB bodova.

Velika pogodnost za zaposlene – nastava subotom.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Fakultet za projektni i inovacioni menadžment 0 90 90 0   990 EUR 0
Projektni menadžment 0 90 90 0 0 990 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
0 10.07.2017. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog