Prijemni.infostud.com


Studijski program - Projektni menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nastavni plan akreditovanih osnovnih akademskih studija – Projektni menadžment
 

 

 

I semestar

 • Menadžment
 • Osnove ekonomije
 • Informatika I
 • Engleski jezik I

II semestar

 • Teorija upravljanja projektom
 • Matematika
 • Informatika II
 • Engleski jezik II

 

 

III semestar

 • Strategijski menadžment
 • Alati za upravljanje projektima
 • Teorija organizacije
 • Osnove finansija

IV semestar

 • Osnove marketinga
 • Softverski paketi za upravljanje projektima
 • Upravljanje ljudskim resursima – Izborni predmet
 • Upravljanje promenama u projektu – Izborni predmet
 • Upravljanje rizikom projekta – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)
Praksa

 

 
 

 

 

V semestar

 • Upravljanje investicionim projektima
 • Projektni menadžer i timski rad
 • Program menadžment – Izborni predmet
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru – Izborni predmet
 • Preduzetništvo – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

VI semestar

 • Projektni portfolio menadžment
 • Upravljanje informatičkim projektima
 • Projektna organizacija – Izborni predmet
 • Izrada biznis plana – Izborni predmet
 • Upravljanje komunikacijama u projektu – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)
Završni rad

   

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva