Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

FAM - Fakultet za menadžment

 

O fakultetu

Fakultet, od svog osnivanja, uvek teži istom ishodu – stvaranju obrazovanih preduzetnika, menadžera i lidera koji su neophodni ovom društvu.

Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine  kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede. Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva. Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.

Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva. Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu. Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, ekonomiju, medije i informatiku na ovim prostorima.

 

Studijski programi

FAM organizuje na stavu na akreditovanim studijskim programima osnovnih akademskih studija i master akademskih studija:

FAM studijski programi

 

Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove čija je osnovna funkcija da poboljša uslove studiranja, rešava probleme studenata, štiti njihova prava, obezbeđuje uslove za rad i razvoj interesnih formi udruživanja studenata.

Studentski parlament FAM-a usko sarađuje s najvišim organima fakulteta i daje doprinos razvoju odnosa studenata i zaposlenih, pri čemu svaki student dobija šansu da zajedno sa organima Fakulteta učestvuje u donošenju odluka od zajedničkog značaja.

FAM Studentski parlament

Članovi Parlamenta se biraju jednom godišnje, a član može biti svaki student ukoliko je izabran na izborima za članove Studentskog parlamenta, koji se održavaju na fakultetu.

Rad Studentskog parlamenta FAM-a možete pratiti i putem Fejsbuk stranice.

 

Ciljevi Fakulteta

Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:

 • nauče kako se studira i stiču nova znanja;
 • ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike;
 • razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja;
 • razviju veštinu rešavanja problema;
 • se razviju u emocionalno zrele ličnosti;
 • doprinos Fakultetu, zaposlenima, lokalnoj i nacionalnoj zajednici;
 • definisanje savremenih i atraktivnih studijskih programa koji će kao rezultat imati stalni rast;
 • zainteresovanosti kandidata za studiranje na Fakultetu za menadžment;
 • obezbeđivanje savremenih uslova rada u pogledu opreme, prostora, metoda i postupaka rada;
 • postizanje visokog kvaliteta obrazovnog i drugih procesa na osnovu jasno iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja performansi tih procesa;
 • razvijanje potencijala za stalnu otvorenost za saradnju, inovativnost i fleksi-bilnost u svim procesima ostvarivanja visokog obrazovanja;
 • postizanje zadovoljavajuće efikasnosti studija i visok stepen zapošljavanja onih koji su završili te studije;
 • podsticanje inoviranja znanja, naučnog i istraživačko-razvojnog rada;
 • izgradnja sistema menadžmenta društvene odgovornosti;
 • izgradnja uređenog i potvrđenog menadžmenta sistema kvaliteta Fakulteta;
 • razvoj Fakulteta u skladu sa realnim potrebama i obezbeđenim resursima;
 • uvažavanje zahteva i merenje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
 • razvoj sistema i unapređenje organizacione kulture;
 • stvaranje uslova za tržišno orijentisana istraživanja;
 • razvijanje saradnje sa srodnim domaćim i stranim fakultetima;
 • proširivanje kruga korisnika i stvaranje čvrste saradnje s njima.

FAM Fakultet za menadžment

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva