Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za medije i komunikacije (FMK)


    Adresa: Karađorđeva 65, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Filozofski fakultet - Beograd

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi: