Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

O fakultetu:

O nama

Verujemo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi i ojača kreativne impulse svojstvene svakom pojedincu, da podrži njegovo puno i slobodno razvijanje, pa, prema tome, da po svojoj prirodi bude ohrabrujuće, dobronamerno, stimulativno i slobodno.
Stvaramo kreativne ljude, pune entuzijazma za inovaciju, koji misle nezavisno i rade timski. Naša misija je da formiramo slobodne individue čije vrednosti neće biti akumulacija dobara i dominacija već slobodne asocijacije u kojoj vladaju vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti.
Naš cilj je da razvijamo kritičko znanje, da oslobađamo inteligenciju od svake dogme, predubeđenja, trivijalnosti, primitivizma, da dovodimo u pitanje dato, jednom rečju, da budemo provokacija mišljenju, jer cilj mišljenja je obnavljanje sveta.


Šta Fakultet za medije i komunikacije nudi:

  • Četvorogodišnje osnovne studije i master program u trajanju od godinu dana; studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom;
  • Interdisciplinarni program koji pruža uvid u širok spektar svetskih trendova u polju izučavanja medija i komunikacija, kulture, roda;
  • Intenzivnu integraciju znanja i veština kroz istraživanja u oblastima studija kulture, popularne kulture, roda, globalnih medija;
  • Multidisciplinarni i interaktivni pristup aktuelnim akademskim temama;
  • Razvijanje analitičkih pristupa;

Fakultet za medije i komunikacije je osnovan februara 2006. godine kao jedinstvena akademsko-obrazovna ustanova koja okuplja najnaprednije predavače i eminentne stručnjake angažovane u delatnostima vezanim za oblasti medija i komunikacija. Program fakulteta sačinjen je po uzoru na francuske i američke univerzitete New School, Columbia, Paris 8. Studenti sami biraju kurseve koje žele da slušaju i na taj način sami formiraju profil svojih studija, u okviru ponuđenih predmeta.

Fakultet za medije i komunikacije je smešten u preko 3000m² savremeno opremljenog prostora koji pruža mogućnost učenja kroz multimedijalno predstavljanje gradiva, kao i prezentacije studentskih radova i projekata.
Studentima su na raspolaganju četrnaest slušaonica, velika konferencijska sala, informatička laboratorija opremljena Apple računarima najnovije generacije, laboratorija za zvuk, studentski radio, studio za digitalne umetnosti i bežični internet u svim prostorijama fakulteta, biblioteka, prostor za učenje i druženje, kao i kafe klub.

Rešenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije broj 612-00-1435/2008-04, Fakultet za medije i komunikacije je akreditovana visokoškolska ustanova za izvođenje studijskih programa osnovnih i master studija.

Osnovne studije

IMG_8311.jpg

Svi programi su koncipirani kao spoj kritičkog mišljenja i praktičnih veština. Prema Bolonjskoj deklaraciji, osnovne studije na Fakultetu za medije i komunikacije traju četiri godine, a stiče se ukupno 240 ESPB poena.

Odabirom usmerenja i strukture izbornih predmeta, naše studentkinje i studenti sami kreiraju svoje obrazovne profile.

Studijski programi medija i komunikacija pokrivaju više tematskih celina: mediji, kultura i društvo; digitalni mediji i cyber-kultura; novinarstvo; film; novi mediji; radio/televizija; reklama; teorija medija i kritika.

Studijski program Psihologija obuhvata oblasti kao što su: klinička psihologija, primenjena psihologija, forenzika, psihologija obrazovanja, psihologija ličnosti, upravljanje ljudskim resursima, savetodavni rad, istraživanja u psihologiji.

Studenti i studentkinje na studijskom programu Socijalni rad imaju mogućnost da, pored prakse, izborom predmeta profilišu svoje studije za: rad sa decom, starim licima, rad u nevladinim organizacijama i različitim službama za pomoć i podršku ugroženim i marginalizovanim grupama.

Nastava na Fakultetu za medije i komunikacije predstavlja sintezu u oblastima koje izučavamo, multidisciplinarna je po prirodi i koristi najnovija tehnološka dostignuća.

Nastojimo da stvorimo akademsku radnu atmosferu u kojoj je moguća intelektualna razmena ideja i slobodno, kreativno ukrštanje mišljenja i stavova. U tom smislu, Fakultet organizuje i gostovanja stranih predavača i saradnju sa vodećim sličnim fakultetima i univerzitetima u Evropi i svetu.

Studijski programi:


Studentska praksa

Stručna praksa je od ključnog značaja za profesionalnu orijentaciju studenata. Iskustvo rada u realnom poslovnom okruženju omogućava vam da procenite svoje sposobnosti, interesovanja i motive, kao i da steknete dovoljno informacija koje će vam pomoći u daljem profesionalnom usmerenju. Pretpostavka uspešnog i kvalitetnog izvođenja stručne prakse je ovladavanje znanjima i konceptima koje stičete na redovnim predavanjima.

Spisak organizacija i institucija u kojima studenti Fakulteta za medije i komunikacije imaju mogućnost da pohađaju stručnu praksu se neprestano razvija i uključuje značajan broj kompanija, javnih preduzeća, marketinških i PR agencija i medija.

Studentski projekti

Tokom proteklih godina stekli smo reputaciju fakulteta koji se posebno izdvaja po projektnim aktivnostima u koje uključujemo naše studente ili koje samostalno, uz podršku Fakulteta, pokreću naši studenti. U organizaciji naših studenata organizovan je niz koncerata, izložbi, pozorišnih predstava, multmedijalnih performansa u javnim prostorima širom Beograda kao što su BITEF, Dom omladine, Dom kulture „Studentski grad“, Beogradsko dramsko pozorište, Mikser House i drugi.
Fakultet za medije i komunikacije podržava i ohrabruje studente da aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji različitih umetničkih projekata.

Iskustvo studenata

"Zaposlen sam u PR sektoru marketinške agencije Communis na poziciji PR menadžera. Pre četiri godine me je profesorka sa Fakulteta za medije i komunikacije, a sadašnja direktorka, pozvala na praksu u Communis PR, nakon koje sam primljen u stalni radni odnos. Za to vreme uspešno sam učestvovao, a potom realizovao i vodio veliki broj PR kampanja za neke od najvećih domaćih i stranih klijenata. Argumentovano tvrdim da je FMK jedan od, ako ne i najbolji fakultet ovog tipa, koji studentima, pored teorije i sjajnih stalnih i gostujućih predavača pruža priliku da u praktičnoj nastavi osete šta ih čeka u profesiji komunikologa i obuči da spremni izađu sa fakulteta." – Aleksa Čokić

"Prednost FMK-a u odnosu na druge fakultete su sjajni, posvećeni profesori. Predavanja na kursevima profesorke Jelisavete Blagojević, Tatjane Rosić i profesora Olega Jeknića su me inspirisala da nastavim svoje istraživanje u inostranstvu. Nakon završenih master studija na Departmanu za semiotiku na Univerzitetu Tartu u Estoniji upisala sam doktorske studije na Digital Humanities departmanu na Kraljevskom koledžu u Londonu (King's College London). Tokom postdiplomskih studija i na brojnim konferencijama na kojima sam učestvovala znanje sa FMK-a se ispostavilo ne samo kao temeljno i široko, već je i moj pristup prepoznat kao inovativan." – Ana Koncul

"Volim FMK, zato što profesori podstiču naše ideje i kreativnost." – Dejan Novović

“Kada me neko "sa strane" pita kakav je to moj FMK, ja najčešće odgovaram sa nekoliko ključnih reči: napredak i prilika, dostupnost i podrška, uvek nova pitanja. Prvu godinu je upisala neka druga Anđela. Učila sam, radila, stvarala, otkrivala nove svetove i uvek bila fascinirana ishodom. Bilo da je reč o širokom rasponu kurseva i tema koje obrađujemo (od akademskog pisanja, marketinga, novinarstva, preko glume i menadžmenta u umetnosti, do društvene teorije i filozofije), ili prilika da napišem, režiram i produciram pozorišno multumedijalno delo, odlazim u inostranstvo na festivale scenskih umetnosti i menadžmenta, pohađam kurseve na Letnjoj školi komparativnih studija konflikta, organizujem radionice, radim na studenskom radiju ili učestvujem u velikim projektima poput organizacije UN Week-a, to je uvek bilo vredno iskustvo koje je donosilo nove izazove i nova pitanja. Sav uloženi rad i trud isplatio se višestruko, gde je sama stipendija meni možda i najmanje važna (iako je bila uslov mog daljeg školovanja). Dobila sam priliku da radim sa stručnim, kreativnim, divnim ljudima, od kojih mogu da naučim mnogo i sa kojima je zadovoljstvo sarađivati. Iskusila sam šta znače podrška i poverenje kada sam, na primer, sa svojom koleginicom i kolegama radila na projektu "Mesto Za Ljubljenje", a taj osećaj sigurnosti, podstreka i ta pokretačka stvaralačka energija koja stalno struji prava je inspiracija za sve buduće poduhvate." – Anđela Čeh