Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija na fakultetima može sa upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih studija polažu prijemni ispit iz Matematike.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 160 5 165 127 30.000 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 60 0 60 53 30.000 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 100 5 105 74 30.000 0

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 53 5 58 66 30.000 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 14 0 14 19 30.000 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 39 5 44 47 30.000 0
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 3500 1.7.2016. 4.7.2016. 7-20.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 3500 7.9.2016. 8.9.2016. 12-16.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog