Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Pravo upisa na Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu imaju svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Prijemni ispit polaže se u formi testa i obuhvata proveru opšte kulture i pismenosti. Besplatno predupisno testiranje počinje od 22. marta, svake subote od 11 do 14 časova.

Za polaganje prijemnog ispita potrebna je samo lična karta.

Potrebna su sledeća dokumenta:

  • Svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Potvrda o položenom prijemnom ispitu

Pri upisu se podnose sledeća dokumenta:

  • Dve fotografije za indeks,
  • Indeks,
  • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje MEGATREND UNIVERZITET

www.studirajbesplatno.rs

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za kulturu i medije 0 400 400 0   1.500 EUR
Menadžment u kulturi i medijama 0 150 150 0 0 1.500 EUR
Novinarstvo 0 100 100 0 0 1.500 EUR
Odnosi sa javnošću 0 150 150 0 0 1.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog