Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za kulturu i medije


    Adresa: Goce Delčeva 8, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Metropolitan univerzitet u Beogradu

Metropolitan univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi: