Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za kulturu i medije


    Goce Delčeva 8, Beograd


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet za kulturu i medije 0 400 400 0   1.500 EUR
Menadžment u kulturi i medijama 0 150 150 0 0 1.500 EUR
Novinarstvo 0 100 100 0 0 1.500 EUR
Odnosi sa javnošću 0 150 150 0 0 1.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
12.3-11.7.2016. 0 12.3-11.7.2016. 11.7.2016. 15-22.7.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi: