Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

USLOVI ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE:

Završena srednja škola ili gimnazija
Polaganje prijemnog ispita koji se sastoji iz testa opšte kulture i razgovora sa kandidatima o razlozima za upis, motivaciji i očekivanjima od akademskih studija, itd.

Komisiju za prijem kandidata čine tri nastavnika sa studijskog programa za koji se vrši prijem.

Rangiranje kandidata na prijemnom ispitu se vrši na osnovu uspeha iz srednje škole (20%) kao i rezultata na prijemnom ispitu (80%).
Kandidati mogu uložiti žalbu na utvrđeni redosled u roku od 2 dana od dana objavljivanja rezultata.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog