Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis je u toku!

Univerzitet Educons je raspisao konkurs za upis u školsku 2017/2018 godinu. Prijemni ispiti u Sremskoj Kamenici održaće se 08. 15. 22. i 29. septembra 2017. godine sa početkom u 12.00h. Sve informacije o prijavi, polaganju prijemnog ispita i detaljnijim uslovima studiranja se mogu dobiti i putem telefona 021/4893 610, 021/4893 611.

 

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija ili nastaviti studije.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
  • Diplomu o položenom maturskom ispitu
  • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
  • 2 fotografije ( kao za pasoš )
  • Uverenje o državljanstvu
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine
     

Kontakt: 

tel 021-489-36-12

 

Koje znanje stičete na Fakultetu za digitalnu produkciju?

Sa ponosom želimo da istaknemo da Fakultet za digitalnu produkciju u ovom trenutku obrazuje buduće eksperte u nekoliko kategorije sa svetskih listi najtraženijih poslova, a to su Web Developer, Game Developer, Mobile APP Developer, Interaction Designer, Interface Designer, Marketing Manager (Digital) i Softver developers/applications. Tendencija porasta tražnje za ovim profesijama raste iz godinu u godinu, kao i za nekim novim, koje pratimo, pripremajući naše studente da postanu lideri i u tim oblastima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Fakultet za digitalnu produkciju 0 60 60 0   1.590 EUR 0
Digitalna produkcija 0 60 60 0 0 1.590 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
0 23. i 30.06. i 07. i 12.07.2017. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog