Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1493 1201 2694 0 90.000 2.000 EUR
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 0 90.000 2.000 EUR
Arhitektura 47 73 120 0 100.000 2.000 EUR
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Elektronika i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Energetika i procesna tehnika 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 0 90.000 2.000 EUR
Geodezija i geomatika 40 30 70 0 90.000 2.000 EUR
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR
Građevinarstvo 110 70 180 0 90.000 2.000 EUR
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 0 90.000 2.000 EUR
Informacioni inženjering 60 0 60 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerski menadžment 55 125 180 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 0 90.000 2.000 EUR
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR
Mehatronika 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR
Merenje i regulacija 10 50 60 0 90.000 2.000 EUR
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 0 90.000 2.000 EUR
Proizvodno mašinstvo 80 20 100 0 90.000 2.000 EUR
Računarstvo i automatika 190 50 240 0 90.000 2.000 EUR
Saobraćaj i transport 70 70 140 0 90.000 2.000 EUR
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 0 100.000 2.000 EUR
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 0 90.000 2.000 EUR
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90.000 2.000 EUR
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 01.07.2017. 05.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva