Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1505 1189 2694 0 90.000 2.000 EUR
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 0 90.000 2.000 EUR
Arhitektura 47 73 120 0 100.000 2.000 EUR
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Elektronika i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Energetika i procesna tehnika 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR
Energetika, elektronika i telekomunikacije 184 56 240 0 90.000 2.000 EUR
Geodezija i geomatika 40 30 70 0 90.000 2.000 EUR
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR
Građevinarstvo 110 70 180 0 90.000 2.000 EUR
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 0 90.000 2.000 EUR
Informacioni inženjering 10 50 60 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerski menadžment 55 125 180 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 0 90.000 2.000 EUR
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 0 90.000 2.000 EUR
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR
Mehatronika 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR
Merenje i regulacija 10 50 60 0 90.000 2.000 EUR
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Primenjeno softversko inženjerstvo 116 44 160 0 90.000 2.000 EUR
Proizvodno mašinstvo 80 20 100 0 90.000 2.000 EUR
Računarstvo i automatika 204 36 240 0 90.000 2.000 EUR
Saobraćaj i transport 70 70 140 0 90.000 2.000 EUR
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 0 100.000 2.000 EUR
Softverske i informacione tehnologije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 44 36 80 0 90.000 2.000 EUR
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90.000 2.000 EUR
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 01.07.2017. 05.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Sistematski pregledi

    Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


  • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

    Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


  • Par saveta pre izbora fakulteta

    S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.