Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u I godinu studija biće objavljen uskoro. Više informacija na sajtu fakulteta.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1493 1201 2694 0 90.000 2.000 EUR 0
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Arhitektura 47 73 120 0 100.000 2.000 EUR 0
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Elektronika i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR 0
Energetika i procesna tehnika 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 0 90.000 2.000 EUR 0
Geodezija i geomatika 40 30 70 0 90.000 2.000 EUR 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR 0
Građevinarstvo 110 70 180 0 90.000 2.000 EUR 0
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 0 90.000 2.000 EUR 0
Informacioni inženjering 60 0 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Inženjerski menadžment 55 125 180 0 90.000 2.000 EUR 0
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 0 90.000 2.000 EUR 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 0 90.000 2.000 EUR 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 55 5 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Mehatronika 50 40 90 0 90.000 2.000 EUR 0
Merenje i regulacija 10 50 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR 0
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 0 90.000 2.000 EUR 0
Proizvodno mašinstvo 80 20 100 0 90.000 2.000 EUR 0
Računarstvo i automatika 190 50 240 0 90.000 2.000 EUR 0
Saobraćaj i transport 70 70 140 0 90.000 2.000 EUR 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 0 100.000 2.000 EUR 0
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 0 90.000 2.000 EUR 0
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 0 90.000 2.000 EUR 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90.000 2.000 EUR 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 0 90.000 2.000 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6000 28-30.06.2017. 01.07.2017. 05.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva