Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Prvi upisni rok 2017.
Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 2769(2694) 1436 50.02 855 34.44
- Animacija u inženjerstvu 105(60) 30 75.56 30 74.92
- Arhitektura 170(120) 48 78.78 72 61.86
- Biomedicinsko inženjerstvo 64(60) 20 76.72 40 42.98
- Čiste energetske tehnologije 10(60) 20 50.22 4 39.66
- Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 7(60) 8 50.56 3 34.50
- Elektronika i telekomunikacije 6(40) 15 51.54 14 38.56
- Energetika i procesna tehnika 27(60) 40 50.36 4 39.90
- Energetika, elektronika i telekomunikacije 169(240) 160 61.26 80 47.48
- Geodezija i geomatika 68(70) 40 52.24 18 43.18
- Grafičko inženjerstvo i dizajn 183(90) 51 80.94 39 73.96
- Građevinarstvo 104(180) 109 50.38 7 37.28
- Industrijsko inženjerstvo 49(80) 37 67.84 41 35.84
- Informacioni inženjering 46(60) 59 51.34 1
- Inženjerski menadžment 158(180) 57 73.14 110 35.04
- Inženjerstvo informacionih sistema 95(80) 31 74.80 49 52.88
- Inženjerstvo zaštite na radu 43(40) 20 63.54 7 37.50
- Inženjerstvo zaštite životne sredine 35(90) 60 50.10 2 41.32
- Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 26(60) 34 50.02
- Mehatronika 84(90) 50 65.24 40 48.82
- Merenje i regulacija 9(60) 10 52.86 31 38.32
- Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 15(40) 18 50.02 5 42.50
- Primenjeno softversko inženjerstvo 171(160) 100 70.34 59 50.28
- Proizvodno mašinstvo 53(100) 66 50.28 2 44.02
- Računarstvo i automatika 422(240) 190 78.98 49 68.12
- Saobraćaj i transport 134(140) 71 51.44 55 34.44
- Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 15(24) 11 70.20 12 54.90
- Softverske i informacione tehnologije 94(60) 21 73.56 39 47.12
- Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 393(80) 39 95.00 41 76.00
- Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 14(40) 19 50.20 1 39.42Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog