Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Fakultet tehničkih nauka organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.

 

Pripremna nastava iz matematike za studijske programe:

Energetiku, elektroniku i telekomunikacije; Računarstvo i automatiku; Mehatroniku; Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije; Primenjeno softversko inženjerstvo; Merenje i regulaciju; Biomedicinsko inženjerstvo; Inženjerstvo informacionih sistema; Informacioni inženjering; Saobraćaj i transport; Poštanski saobraćaj i telekomunikacije; Geodeziju i geomatiku; Građevinarstvo; Čiste energetske tehnologije; Animaciju u inženjerstvu; Proizvodno mašinstvo; Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo; Energetiku i procesnu tehniku; Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici; Industrijsko inženjerstvo; Inženjerski menadžment; Grafičko inženjerstvo i dizajn; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Osnovne strukovne studije: Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije; Elektronika i telekomunikacije; Softverske i informacione tehnlogije.

Više informacija o pripremnoj nastavi  iz matematike pogledajte ovde

 

Pripremna nastava za studijski program Arhitektura

Za kandidate koji polažu prijemni ispit za upis na Arhitekturu organizuje se pripremna nastava iz oblasti: 

  1. Arhitektonsko projektovanje
  2. Urbanizam
  3. Geometrija i računari
  4. Savremena arhitektura, istorija i teorija
  5. Umetnost i dizajn u Arhitekturi 

Više informacija o pripremnoj nastavi za upis na Arhitekturu pogledajte ovde

 

Pripremna nastava za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

Za kandidate koji polažu prijemni ispit za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn organizuje se pripremna nastava za delove prijemnog ispita: Percipcija i prezentacija prostora i Pisani esej na zadatu temu. 

Više informacija o pripremnoj nastavi za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn pogledajte ovde.

 

Pripremna nastava za polaganje testa sklonosti za prijemni ispit P5 

Test sklonosti na prijemnom ispitu P5 se polaže za upis na studijske programe Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. 

Pripremna nastava biće realizovana tokom tri subote (22.04., 29.04. i 06.05.) sa početkom u 9 časova na Fakultetu tehničkih nauka.

Više informacija o pripremnoj nastavi za polaganje testa sklonosti možete pogledati ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog