Prijemni.infostud.com


Studijski program - Informacioni inženjering

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Informacioni inženjering predstavlja novi i moderan studijski program na Fakultetu tehničkih nauka koji pripada oblasti interdisciplinarnih inženjerskih studija, s dominantnim oslanjanjem na oblast elektrotehnike i računarstva.

Intenzivan razvoj disciplina koje se odnose na softversko, informaciono i analitičko inženjerstvo, nauku o podacima, matematiku, statistiku i primene u različitim problemskim domenima, uključujudi i menadžment i finansijski inženjering, nametnuo je potrebu za kreiranjem navedenog studijskog programa.

Studijski program razvijen je u okviru slededih oblasti inženjerstva i tehnike: primenjenih računarskih nauka i informatike, računarske tehnike i računarskih komunikacija, automatike i upravljanja sistemima, inženjerskog menadžmenta i telekomunikacija i obrade signala, kao i u oblasti matematike u tehnici. Program je koncipiran tako da obrazuje inženjere koji de dobiti duboka teorijska i praktična znanja, neophodna za rad u različitim kompanijama i inženjerskim disciplinama, a istovremeno omoguduje i dalju specijalizaciju na master studijama.

Cilj informacionog i analitičkog inženjeringa je da u nekoj kompaniji, instituciji, ili bilo kom organizacionom sistemu, obezbedi podršku ostvarenja njenih globalnih ciljeva i svih menadžerskih procesa, stavljanjem u aktivnu upotrebu svih raspoloživih kompanijskih podataka i obezbeđenjem celokupnog procesa upravljanja velikim količinama kompanijskih podataka.

Savremeno poslovanje kompanija u svetu podrazumeva prikupljanje i skladištenje ogromne količine operativnih podataka, vede nego ikada ranije. Količina prikupljenih podataka u svetu pokazuje iz godine u godinu enorman rast. Nažalost, najčešde, ti podaci se upotrebljavaju u kradem vremenskom periodu, a zatim se odlažu i nadalje se efektivno malo koriste, ili se, nažalost, uopšte ne koriste. S druge strane, takvi podaci predstavljaju veliku vrednost, koju kompanija može uspešno staviti u funkciju ostvarenja postavljenih ciljeva, i obezbeđenja održivog razvoja. U tom cilju, neophodno je vladati različitim znanjima.

Interdisciplinarnost, kao sposobnost povezivanja različitih oblasti rada i disciplina, i multidisciplinarnost, kao mogudnost primene različitih znanja u rešavanju kompleksnih poslovnih problema, postaju ključni izazovi dvadesetprvog veka. Školovanje inženjera takvog profila predstavlja takođe ozbiljan izazov u nastupajudim godinama.

DIPLOMA I STEČENA ZNANJA
Akademski naziv koji se stiče diplomiranjem na studijskom programu osnovnih akademskih studija Informacioni inženjering je Diplomirani inženjer informacionog inženjeringa. Studiranje traje četiri godine i student, završetkom ovog programa, stiče 240 bodova po Evropskom sistemu prenosivih bodova. Nakon završetka osnovnih akademskih studija, diplomirani inženjeri studije mogu nastaviti na jednom od dva master akademska programa: Informacioni inženjering i Informacioni i analitički inženjering.

MOGUDNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studijski program Informacioni inženjering obezbeđuje sticanje znanja primenljivih u najrazličitijim poslovnim domenima i organizacijama različitog tipa. Pokriva širok spektar visoko formalnih i praktično primenljivih znanja u oblasti informacionog i analitičkog inženjeringa, kao i finansijskog inženjeringa, prepoznatih od strane svih zainteresovanih strana u privredi. Kao takav, on nužno namede i visok stepen interdisciplinarnosti i savladavanja i primenljivosti formalno-matematičkih i inženjerskih znanja iz oblasti softverskog inženjerstva i računarskih nauka.


Inženjeri koji završe ovaj studijski program mogu dobiti zaposlenje u kompanijama ili institucijama iz svih domena poslovanja. Posebno su atraktivne kompanije koje pripadaju softverskoj industriji, ali ne manje i kompanije iz oblasti telekomunikacionih usluga, finansija i bankarstva, kao i one koje se bave upravljanjem infrastrukturnim i distributivnim i upravljačkim sistemima. Praktično, prostor za zapošljavanje postoji u svim onim kompanijama koje se na bilo koji način bave projektima iz oblasti poslovne inteligencije, istraživanja i analiza podataka, upravljanja velikim količinama podataka, ili razvojem informacionih sistema i softverskih proizvoda uopšte.

FB grupa: BIĆU STUDENT FTN – UPIS 2018




Vesti o studiranju





Saveti za polaganje prijemnog