Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

FTN - Fakultet tehničkih nauka

 

Ako ste odlučni na putu ostvarivanja svojih ciljeva i kreiranja lepše budućnosti, ako želite da stičete korisna i primenjiva znanja savremenim metodama i načinima rada povezujući tradiciju i inovaciju, akademsku snagu i intelektualnu radoznalost, ako ste spremni da se suočavate sa izazovima i da se razlikujete od drugih u izgrađivanju sopstvenog identiteta, onda je Fakultet tehničkih nauka pravi izbor za vas!

 

 

O fakultetu

 

Fakultet tehničkih nauka (FTN) sa tradicijom dugom 55 godina, jedan je od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu poznat i priznat u celom svetu. Inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakoj firmi koja ima bilo kakve veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama. Među zanimanjima za koja se kadrovi u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

Fakultet tehničkih nauka je u 2007. godini akreditovan za obavljanje naučne delatnosti, a maja 2008. godine, među prvima u Srbiji akreditovan je i kao visokoškolska ustanova za obavljanje nastavne delatnosti na 45 studijskih programa.

Danas je na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) akreditovano ukupno 90 studijskih programa svih nivoa studija.

Od 2006. godine i master diploma se izdaje na srpskom i engleskom jeziku što je u velikoj meri olakšalo prohodnost i zapošljavanje naših studenata u Evropi i svetu. 

Prvi je na ovim prostorima, 2004. godine, pre potpisivanja Bolonjske deklaracije, počeo sa izdavanjem dodatka diplomi koji je nakon toga usvojen kao model za izdavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, a na preporuku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i na ostalim Univerzitetima u zemlji.

Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rešavanje konkretnih poslovnih problema. Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji, 2000. godine sertifikovao sistem kvaliteta prema međunarodnim standardima ISO 9001: 2000 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne sertifikacione organizacije RWTÜV iz Esena.

Danas, jedini u zemlji i regionu poseduje integrisani sistem menadžmenta, što podrazumeva pored pomenutog i standarde ISO 14001 i ISO 18001.

Ključne reči za budućnost su:

Kvalitet

Efikasnost i 

Multidisciplinarnost u svim procesima i u svim delovima fakulteta.

U skladu sa onim što se ovde uči, sa brojnim mogućnostima i visokim procentom uspešnih, koji su u profesionalni život krenuli upravo odavde, vizija FTN-a glasi:

“Visoko mesto u društvu najboljih”

Detaljnije o Fakultetu tehničkih nauka

 

 

 

Nastavna delatnost

 

Nastavna delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja prema trostepenom modelu.

Akademske studije se organizuju kao:

 • Osnovne akademske studije (studije prvog stepena) – traju četiri godine (vrede najmanje 240 bodova). Završetkom osnovnih akedemskih studija stiče se zvanje diplomiranog inženjera odgovarajuće oblasti.
 • Master akademske studije (studije drugog stepena) - u zavisnosti od studijskog programa traju od jedne do dve godine i vrede od 60 do 120 ESPB bodova. Završetkom master studija stiče se zvanje master inženjera date oblasti.
 • Specijalističke akademske studije (studije drugog stepena) – traju jednu ili jednu i po godinu i vrede od 60 do 90 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih akademskih studija studija stiče se zvanje specijalista inženjer odgovarajuće oblasti.
 • Doktorske akademske studije (studije trećeg stepena) - traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom Doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka ili doktor umetnosti date oblasti.

Strukovne studije se organizuju kao:

 • Osnovne strukovne studije (studije prvog stepena) - traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom osnovnih strukovnih studija stiče se zvanje strukovni inženjer date oblasti.
 • Specijalističke strukovne studije (studije drugog stepena) – traju jednu ili dve godine i vrede najmanje 60 do 120 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih studija stiče se zvanje specijalista strukovni inženjer date oblasti.
 • Međunarodne praktično orjentisane master studije (studije drugog stepena) - Master of Business Administration – MBA: traju dve godine i vrede najmanje 120 ESPB bodova. Završetkom MBA studija stiče se zvanje specijalista strukovni inženjer menadžmenta.

 

 

Servisi za maturante

 

Ukoliko imate nedoumica u vezi sa upisom na FTN, stojimo na raspolaganju za vaša pitanja putem sledećih servisa:

ico02.jpg ico03.jpg ico04.jpg

 

Dragi maturanti, budući studenti i kolege,

vidimo se na Fakultetu tehničkih nauka!
 

FTN - Fakultet tehničkih nauka

 

FTN - Fakultet tehničkih nauka

 

FTN - Fakultet tehničkih nauka

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva