Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Kao i svake godine do sada Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja organizuje pripremnu nastavu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/2018 godini za sve zainteresovane kandidate, sa ciljem bolje pripreme kandidata za polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava će obuhvatiti sadržaje testova koji kandidate očekuju na prijemnom ispitu i to svi testovi sem Testa opšte informisanosti iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja već tradicionalno organizuje manifestaciju pod nazivom "Dan otvorenih vrata" na kojoj sve zainteresovane kandidate za upis na naš Fakultet upoznaje sa studijskim programima, sadržajima i infrastrukturom fakulteta. Ova manifestacija održaće se 13. maja 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru fakulteta.

 

Prijava za pohađanje pripremne nastave

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za pohađanje pripremne nastave 14, 15 i 16. juna 2017. godine u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u vremenu od 9.00 do 15:00 časova.

Prilikom prijave potrebno je poneti dokaz o uplati naknade (uplatnica).

Napomena: Kandidati mogu dokaz o uplati poslati faksom na broj 018/242482 ili mejlom na info@fsfv.ni.ac.rs

 

Termini realizacije pripremne nastave: 

Pripremna nastava će se realizovati od 19. do 23. juna 2017. godine.

 

Cena i uputstvo za uplatu

Cena pripremne nastave iznosi 4.000,00 dinara.

Naznačeni iznos potrebno je uplatiti na žiro račun Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. 

  • Uplatilac: Ime i prezime i adresa kandidata 
  • Svrha uplate: Naknada za pripremnu nastavu 
  • Primalac: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Čarnojevića 10a, 18000 Niš 
  • žiro račun: 840-1782666-31 
  • poziv na broj: 913

Napomena: Nakon prijave zainteresovanih kandidata biće formirani spiskovi za realizaciju pripremne nastave sa rasporedom kandidata po grupama i vremenskim okvirom za realizaciju. Spiskovi će blagovremeno biti objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.


Izdvojene ustanove: