Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u prvu godinu akademskih i strukovnih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.

I Posebni uslovi za upis na Akademske studije:

Kandidati za upis na akademske studije treba da ispune i posebne uslove:

 1. da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (lekarski pregledi se obavljaju na Fakultetu)
 2. da nisu bili oslobađani nastave fizičkog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja duže od jedne školske godine
 3. da nisu stariji od 27 godina, sem kandidata za upis na osnovne strukovne studije sporta.

Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje od jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Za Akademske studije na studijskim programima Sport i fizičko vaspitanje organizuje se jedinstven prijemni ispit:

 1. Test informisanosti o fizičkoj kulturi i test sposobnosti - Test sadrži pitanja koja se odnose na osnovne informacije o sportu i fizičkom vaspitanju, a pokazuje stepen dosadašnjeg interesovanja kandidata za ovu problematiku.
 2. Plivački poligon
  • Test znanja plivanja (test je eliminacionog karaktera)
  • Test specifičnih motoričkih sposobnosti u void (plivački poligon)
 3. Test opštih motoričkih sposobnosti (test je u vidu poligona).
 4. Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom - test se polaže sa više različitih lopti (fudbalska, košarkaška, odbojkaška i rukometna) u zavisnosti od postavke zadataka u samom poligonu. Test je u vidu Poligona
 5. Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti

II Posebni uslovi za upis na osnovne strukovne studije:

Shodno bolonjskoj deklaraciji i modelu „evropskih studija sporta" kandidati za upis na osnovne strukovne studije nisu ograničeni godinama starosti.

Kandidati koji konkurišu za upis na bilo koji smer, polažu jedinstveni prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti:

 • Procena opšte sposobnosti
 • Procena specifične sposobnosti za odabrani smer
 • Test informisanosti o sportu
 • Test motoričkih sposobnosti

Kandidati iz kategorije Kategorisanih sportista (prema Klasifikaciji Sportskog saveza Srbije) mogu se osloboditi, prema sopstvenom izboru, polaganja jednog od 4 (četiri) testa:

 1. Test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi
  • test znanja plivanja (obavezan za sve)
  • provera specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi (može da se oslobodi)
 2. Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom
 3. Test opštih motoričkih sposobnosti
 4. Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti

Za Sportske trenere i trenere rekreacije prijemni ispit obuhvata:

 • intervju
 • elementarno poznavanje specifične tehnike odabrane sportske grane (teorijski i praktično), za sportske trenere, odnosno procena lementarnih sposobnosti vezanih za sportsko rekreativne sadržaje

Za Sportske novinare i menadžere prijemni ispit obuhvata:

 • intervju

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 190 90 280 440 147.000 2.000 EUR
Osnovne akademske studije - studijski program fizičko vaspitanje i sport 160 0 160 343 147.000 2.000 EUR
Osnovne strukovne studije rekreacije 8 22 30 17 105.000 1.170 EUR
Osnovne strukovne studije sporta 22 68 90 80 105.000 1.170 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 0 39 39 35 105.000 1.170 EUR
Osnovne strukovne studije rekreacije 0 16 16 8 105.000 1.170 EUR
Osnovne strukovne studije sporta 0 23 23 27 105.000 1.170 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 4000+10000 27-29.6.2016. 30.6.2016. 11-13.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1.9.2016. 8000 5.9.2016. 6.9.2016. 14.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog