Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

Prijemni.infostud.com
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd


    Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd


Pripreme za prijemni


Pripreme za upis kandidata na prvu godinu studija fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja za osnovne akademske i strukovne studije počinju od 30. maja 2016. godine. 

Informacije:

  • Od 18.04.2016. na prijavnici fakulteta - telefon 011/35-31-000
  • Od 11.05.2016. na blagajni fakulteta - telefon 011/35-31-078 ili kancelarija broj 43.

Rezervacija i uplata:

  • Od 11.05.2016. na blagajni fakulteta - telefon 011/35-31-078 kancelarija broj 43. Kontakt osoba Sonja Isailović.
  • Radno vreme Blagajne od 09:00 do 14:00 časova.

 

Ostale informacije i informacije o cenama i paketima možete naći na: link

 

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi: