Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd


    Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd


Pripreme za prijemni


Dan otvorenih vrata za buduće studente Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja biće organizovan u prostorijama Fakulteta (Blagoja Parovića 156), 09. maja 2015. godine sa početkom u 11:00 časova u Amfiteatru 2.

Posle uvodnih objašnjenja dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Amfiteatru 2 budući studenti imaće priliku da razgovaraju sa nastavnicima studijskih programa za čije su studiranje zainteresovani, rukovodiocem prijemnog ispita, kao i sa predstavnicima Studentskog parlamenta. Nakon toga prisutni će moći da razgledaju prostorije Fakulteta.