Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju svi kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje polažu dopunski ispit. Na dopunskom ispitu proverava se znanje kandidata iz predmeta:
• srpski jezik i književnost;
• istorija;
• istorija umetnosti;
• strani jezik.

Ispit se polaže po programu za srednje četvorogodišnje obrazovanje umetničko-likovne struke.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu poseban ispit radi provere sklonosti i sposobnosti za studije na ovom Fakultetu.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz oblasti: crtanja, slikanja ili modelovanja i oblasti struke za koju se konkuriše.

Kandidati na ispitu za proveru sklonosti  i sposobnosti mogu doniti najviše 80 boda. Pravo na rangiranje za upis stekli su kandidati koji su na ispitu dobili najmanje 51 bod. Uspeh u predhodnomškolovanju može donetinajmanje 8, a najviše 20 bodova.

Za kandidate bez srednjeg četvorogodišnjeg obrazovanja opšti uspeh se vrednuje na osnovu uspha pokazanog na dopunskom ispitu.

Kandidati koji imaju najveći broj bodova na rang-listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, do broja odabranog i predviđenog za pojedine studijske programe.

Kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, a na rang-listi se nalaze ispod broja kandidata koji se upisuju u statusu studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta Republike, mogu se upisati u statusu studenta  koji će sami finansirati svoje studije, i to po redosledu na rang-listi, a do odabranogi predviđenog konkursom za pojedini studijski program.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet primenjenih umetnosti 0 0 0 0 170.000 3.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 10000 ili 13000 23.6. i 27.6-2.7.2016. 6.7.2016. 13-14.7.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

    Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


  • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

    Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


  • Od A do Š o onlajn učenju

    Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju