Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju svi kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje polažu dopunski ispit. Na dopunskom ispitu proverava se znanje kandidata iz predmeta:
• srpski jezik i književnost;
• istorija;
• istorija umetnosti;
• strani jezik.

Ispit se polaže po programu za srednje četvorogodišnje obrazovanje umetničko-likovne struke.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu poseban ispit radi provere sklonosti i sposobnosti za studije na ovom Fakultetu.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz oblasti: crtanja, slikanja ili modelovanja i oblasti struke za koju se konkuriše.

Kandidati na ispitu za proveru sklonosti  i sposobnosti mogu doniti najviše 80 boda. Pravo na rangiranje za upis stekli su kandidati koji su na ispitu dobili najmanje 51 bod. Uspeh u predhodnomškolovanju može donetinajmanje 8, a najviše 20 bodova.

Za kandidate bez srednjeg četvorogodišnjeg obrazovanja opšti uspeh se vrednuje na osnovu uspha pokazanog na dopunskom ispitu.

Kandidati koji imaju najveći broj bodova na rang-listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike, do broja odabranog i predviđenog za pojedine studijske programe.

Kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, a na rang-listi se nalaze ispod broja kandidata koji se upisuju u statusu studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta Republike, mogu se upisati u statusu studenta  koji će sami finansirati svoje studije, i to po redosledu na rang-listi, a do odabranogi predviđenog konkursom za pojedini studijski program.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet primenjenih umetnosti 0 0 0 0 170.000 3.000 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 10000 ili 13000 23.6. i 27.6-2.7.2016. 6.7.2016. 13-14.7.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog