Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Odsek dizajn enterijera i nameštaja organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti. Nastavu će držati nastavnici sa Odseka a na časovima će se raditi sve oblasti koje su deo prijemnog ispita:

 • crtanje figure
 • crtanje enterijerske postavke
 • razvijanje sposobnosti prostorne vizuelizacije – shvatanje prostora.

Pohađanje pripremne nastave ne obavezuje Fakultet i Odsek, niti kandidatu obezbeđuje upis ili bilo kakav povlašćeni  status u odnosu na druge kandidate učesnike na Ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Polaganje ispita i upis kandidata sprovodi se u skladu sa konkursom, uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, aktima Univerziteta umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti.

Pripremna nastava će se održavati po sledećem planu i rasporedu, u prostorijama Odseka u Slobodanke Danke Savić 21:
 

datum vreme aktivnost vreme aktivnost
11. 02. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
18. 02. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
25. 02. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
04. 03. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
11. 03. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
18. 03. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
25. 03. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
01. 04. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
08. 04. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
22. 04. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
29. 04. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
06. 05. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje figure 13:30-15:00 Shvatanje prostora
13. 05. 2017. 10:00 -13:00 Crtanje enterijerske postavke 13:30-15:00 Shvatanje prostora
20. 05. 2017. 10:00 -16:30 Crtanje figure i
enterijerske postavke
17:00-18:00 Shvatanje prostora
probni test


Cenovnik pripremne nastave:

 • pojedinačni dan .......................................3.000,00 dinara
 • 5 dana .......................................................11.500,00 dinara
 • 5 dana, uključujući i poslednji dan ......13.000,00 dinara
 • 14 dana .....................................................30.000,00 dinara
 • poslednji dan..............................................4500,00 dinara

Polaznik se može uključiti u rad pripremne nastave u trenutku koji sam izabere i izabrati dane kojima će dolaziti. Uplatnicu sa uplaćenom sumom kandidati moraju da pokažu pre početka prvog časa na koji budu došli. Evidenciju vode nastavnici koji drže pripremnu nastavu.

Papir za rad obezbeđuje odsek a na nastavu treba poneti odgovarajući pribor za rad.

 • Crtanje figure: crteži se rade ugljenom na natron papiru formata 70x100.
 • Crtanje enterijerske postavke:  meke olovke, olovke u boji, gumica, selotejp, drugi pribor za crtanje po želji. Crteži se rade na hameru, formata 50x70.
 • Shvatanje prostora: tehnička olovka 0.5, šestar, gumica, par trouglova.

Uplate se vrše na žiro račun fakulteta
840 - 1611666 - 95  poziv na broj 910
Svrha uplate: Pripremna nastava - Dizajn enterijera i nameštaja
Primalac: FPU, Kralja Petra 4, Beograd

Mole se svi kandidati da se tri dana pre prvog dolaska na pripreme prijave na e-mail adresu:  enterijer.namestaj@fpu.bg.ac.rs 
Na istoj adresi se mogu dobiti eventualne dodatne informacije.


Izdvojene ustanove: