Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis je u toku!

Univerzitet Educons je raspisao konkurs za upis u školsku 2017/2018 godinu. Prijemni ispiti u Sremskoj Kamenici održaće se 08. 15. 22. i 29. septembra 2017. godine sa početkom u 12.00h. Sve informacije o prijavi, polaganju prijemnog ispita i detaljnijim uslovima studiranja se mogu dobiti i putem telefona 021/4893 610, 021/4893 611.

 

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili upisati u III godinu studija, kao i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
  • Diplomu o položenom maturskom ispitu
  • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
  • 2 fotografije ( kao za pasoš )
  • Uverenje o državljanstvu
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

Prijava za polaganje prijemnog ispita (odštampati)

Fakultet poslovne ekonomije je visokoškolska obrazovno-naučna i istraživačka ustanova koja školuje kadrove za kvalitetan i kreativan rad u domenu poslovne ekonomije, za vođenje sopstvenog malog preduzeća, za uspešno uključivanje u privredne organizacije iz oblasti usluga, kao i za strateško i operativno upravljanje njihovom konkretnom ekonomskom stvarnošću.

Kao sve savremene naučno-obrazovne institucije, Fakultet poslovne ekonomije teži stalnoj inovaciji svog obrazovnog profila, u skladu sa savremenim i aktuelnim potrebama našeg društva, međunarodne zajednice, tržišnim trendovima i zahtevima svetske i domaće nauke.

Usmeravanjem ka području finansija i bankarstva, studenti proučavaju teorijske i praktične aspekate funkcionisanja bankarskog ifnansijskog sistema, i stiču solidnu osnovu za dalje usavršavanje na master studijama u oblasti poslovnih, monetarnih i javnih finansija. Studijski programi u oblasti sporta i turizma omogućavaju studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o funkcionisanju turističkog i sportskog biznisa kod nas i u Evropskoj uniji.

Modeliranje i razvoj studijskih programa poslovne ekonomije u celosti je u skladu sa evropskim procesima u obrazovanju. Studentima se pružaju znanja i veštine u razvijanju kompetencije za obavljanje rukovodećih poslova u privatnom i javnom sektoru.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Fakultet poslovne ekonomije 0 210 210 0   0  
Poslovna ekonomija na daljinu (240 ESPB) 0 60 60 0 0 0 0
Poslovna ekonomija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) 0 150 150 0 0 0 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
0 23. i 30.06. i 07. i 12.07.2017. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog