Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Fakultet političkih nauka 1033(500) 150 348
- Osnovne akademske međunarodne studije 281(140) 35 82.46 105 63.60
- Osnovne akademske politikološke studije 287(100) 35 79.24 65 66.92
- Osnovne akademske studije novinarstva 245(160) 50 67.86 110 52.80
- Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 220(100) 30 78.60 68 65.02Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog