Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Fakultet političkih nauka

 

O fakultetu 

Fakultet političkih nauka (FPN) predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu, koji se nalazi u 300 najboljih univerziteta sveta, prema Šangajskoj listi za 2016. godinu. Jedina je državna visokoškolska ustanova matična za politikologiju u Srbiji, kao i alma mater osnivačima i predavačima na velikom broju fakulteta političkih nauka u regionu. Fakultet političkih nauka danas je moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača, uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka. Na poslediplomskim studijama, nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta deluju i brojni naučno-istraživački centri specijalizovani za pojedine oblasti istraživanja, a razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

Nastavu na FPN-u trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

 

Organizacija fakulteta

Na Fakultetu deluju sledeća odeljenja:

 • Politikološko odeljenje,
 • Odeljenje za međunarodne studije,
 • Novinarsko-komunikološko odeljenje,
 • Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

 

Studijski programi

Fakultet političkih nauka organizuje i upisuje studente na svim nivoima studija, odnosno upisuje studente na osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. 

Na osnovnim akademskim studijama studenti se mogu upisati na smerove: 

Fakultet političkih nauka

 

Međunarodna saradnja

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu ima izuzetno razvijenu međunarodnu saradnju na različitim poljima sa brojnim međunarodnim visokoškolskim i naučno-istraživačkim institucijama. Pored toga, bitnu međunarodnu komponentu rada Fakulteta čini veliki broj studenata iz inostranstva koji studiraju ili borave na razmeni na Fakultetu, kao i veliki broj domaćih studenata Fakulteta koji putem programa mobilnosti borave određeni period u inostranstvu.

Indikatori razvijenosti međunarodne saradnje Fakulteta političkih nauka su sledeće činjenice:

 1. Na prvom smo mestu na Univerzitetu u Beogradu u pogledu broja studenata koji učestvuju u programima mobilnosti, računajući i strane studente koji borave na Fakultetu političkih nauka, kao i domaće studente Fakulteta koji jedan ili više semestara provode u inostranstvu, pre svega u zemljama članicama EU;
 2. Prva smo institucija u Republici Srbiji na kojoj studenti iz SAD (Klemson univerzitet) pohađaju jednosemestralnu nastavu prema njihovom silabusu, pri čemu nastavu izvode profesori našeg Fakulteta;
 3. Spadamo među vodeće visokoobrazovne institucije u regionu po broju master programa koji se realizuju u saradnji sa drugim fakultetima i to na engleskom jeziku (Regional Master’s Program in Peace Studies; Interdisciplinary Joint Master’s Programme in South-Eastern European Studies)
 4. Posebno institucionalizovana saradnja sa Univerzitetom u Konstancu (SR Nemačka) omogućava veoma razvijenu razmenu studenata zavšnih godina i master studija, kao i brojne zajedničke aktivnosti dve institucije, poput tradicionalne letnje škole „Beograd – Konstanc“.
 5. U velikom broju međunarodnih istraživačkih projekata, među kojima su i projekti Evropske komisije (FP7, Tempus…), učestvovali smo kao članovi konzorcijuma sa drugim institucijama širom sveta;
 6. Značajan broj studenata zemalja članica Pokreta nesvrstanih studira na Fakultetu političkih nauka, zahvaljujući programu Svet u Srbiji;
 7. Poseban kvalitet međunarodnoj saradnji Fakulteta daju specijalizovani regionalni istraživački centri, poput Centra za studije SAD i Centra za studije Azije i Dalekog Istoka, koji već dugi niz godina realizuju značajne posete eminentnih gostiju iz SAD i Azije i razvijaju saradnju sa brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima sa geografskog prostora koji naučno izučavaju. U procesu osnivanja nalaze se Centar za nemačke studije i Centar za ruske studije.

Fakultet političkih nauka

 

Naučno-istraživački centri

U skladu sa Statutom Fakulteta i Pravilnikom o naučnoistraživačkim centirma Fakulteta, naučnoistraživačka delatnost se odvija i u okviru Naučno-istraživačkih centara Fakulteta i to:

 • Centra za demokratiju
 • Centra za medije i medijska istraživanja
 • Centra za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije
 • Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država
 • Centra za studije roda i politike
 • Centra za studije Azije i Dalekog istoka
 • Centra za studije mira
 • Centra za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu
 • Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)
 • Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva