Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Kandidati za upis u oprvu godinu studija polažu na smeru za doktora medicine i na osnovnim strukovnim studijama za višeg medicinskog tehničara prijemni ispit iz biologije i hemije, a na odseku Farmacija prijemni ispit iz matematike i hemije. 

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su predhodno završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet medicinskih nauka 224 60 284 988 80.000 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 244 130.000 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 549 90.000 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 111 150.000 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 56 80.000 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 48 80.000 0
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7000 29.6-1.7.2016. 0 6-8. i 11.7.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog