Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u prvu godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju prema Statutu Fakulteta.

Nastava na osnovnim akademskim studijama-Mašinsko inženjerstvo realizuje se na osam modula, i to:

 1. Proizvodno mašinstvo,
 2. Motorna vozila i motori,
 3. Mašinske konstrukcije i mehanizacija,
 4. Energetika i procesna tehnika,
 5. Primenjena mehanika i automatsko upravljanje,
 6. Industrijski inženjering,
 7. Informatika u inženjerstvu,
 8. Drumski saobraćaj.
Nastava naosnovnim akademskim studijama-Vojnoindustrijsko inženjerstvo realizuje se na dva modula, i to:
 1. Naoružanje,
 2. Projektili i upaljači.

Prijemni ispit iz Matematike se polaže pismeno i traje 3 (tri) sata; kandidati na prijemnom ispitu moraju imati ličnu kartu ili pasoš. Ispit se polaže pod šifrom.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 318 82 400 410 40.000 1.500 EUR
Automobilsko inženjerstvo 14 26 40 9 40.000 1.500 EUR
Mašinsko inženjerstvo 190 50 240 219 40.000 1.500 EUR
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 38 2 40 105 40.000 1.500 EUR
Urbano inženjerstvo 38 2 40 24 40.000 1.500 EUR
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 38 2 40 53 40.000 1.500 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 37 61 98 61 40.000 1.500 EUR
Automobilsko inženjerstvo 7 25 32 7 40.000 1.500 EUR
Mašinsko inženjerstvo 12 36 48 43 40.000 1.500 EUR
Urbano inženjerstvo 18 0 18 11 40.000 1.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 3000 29-30.6.2016. 1.7.2016. 6-15.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 3000 5.9.2016. 5.9.2016. 12-14.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju