Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Upis

Upis na osnovne akademske studije – elektronska prijava

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom.
Prijemni ispit se sastoji iz:

  • Prijemnog ispita iz matematike (10 zadataka, 120 minuta)
  • Razgovora sa kandidatom.

  • Prvi upisni rok: Prijava otvorena do 15. aprila. Prijemni ispit: 19. i 20. aprila u 12h, u prostorijama Univerziteta
  • Drugi upisni rok: Prijava otvorena do 20. maja. Prijemni ispit: 24. maja u 17h, 25.05. u 12h u prostorijama Univerziteta
  • Treći upisni rok: Prijava otvorena do 10. juna. Prijemni ispit: 14.15.16. juna u 12h, u prostorijama Univerziteta

Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog