Prijemni.infostud.com


Studijski program - Studije nauka bezbednosti

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Vojne, bezbednosne i policijske nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine, Sociologija, Psihologija,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Studijski program
Studije nauka bezbednosti
Ukupаn broj ESPB bodovа: 240


Stručni nаziv: Menаdžer bezbednosti (iz oblаsti nаukа bezbednosti – studije bezbednosti; studije odbrаne; studije civilne zаštite i zаštite životne sredine; studije menаdžmentа ljudskih i socijаlnih resursа

Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou osnovnih akademskih studija – odgovarajućeg smera.

Studijski program osnovnih akademskih studija nastoji da obezbedi i ojača akademsku i profesionalnu kompetenciju studenata za rad na poslovima odbrane, zaštite, bezbednosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca ili referenata u centralnim, regionalnim i lokalnim organima uprave, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i pri-vatnim kompanijama, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima, itd. To nalaže izučavanje savremenih međunarodnih odnosa i institucija, ljudskih prava, trajnog/usklađenog razvoja, sistema bezbednosti, teorija kriznih situacija i mirovnih procesa, demokratske kontrole primene sile, savremenih oblika ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i ekosistema i drugih relevantnih sadržaja savremene integralne bezbednosti.

Ovakav koncept studijskog programa osnovnih akademskih studija doprinosi razvoju građanskog društva u pogledu bezbednosti (opšte, nacionalne, individualne), zaštite (životne sredine i stanovništva od prirodnih katastrofa i hemijskih akcidenata, zdravstvene i socijalne, odbrane od savremenih oblika ugrožavanja i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima sa orijentacijom na interdisciplinarni pristup.

Implementacijom Bolonjske i Praške deklaracije o standardizaciji evropskog visokoškolskog obrazovanja u studijske programe osnovnih akademskih studija Fakulteta prevazilazi se postojeća razlika između naših i svetskih obrazovnih standarda, kako bi studenti lakše pristupili evropskom režimu studiranja, ocenjivanja i transferu znanja i diploma.

Na studije prvog stepena (osnovne akademske i strukovne studije) može se upisati student koji ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou osnovnih akademskih studija – odgovarajućeg smera.

 

U zavisnosti od odabira modula studiranja

  • Studije nauka bezbednosti
  • Studije menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa
  • Studije civilne zaštite i zaštite životne sredine
  • Studije odbrane

razlikuje se nastavni plan u trećoj i četvrtoj godini studija.

Da bi student u dodatku diplome osnovnih akademskih studija, pored stručnog naziva Diplomirani menadžer bezbednosti, dobio i bliže stručno određenje sa naznakom zvanja iz odgovarajuće oblasti Nauka bezbednosti:

  • studije odbrane;
  • studije civilne zaštite i zaštite životne sredine;
  • studije menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, ili
  • studije bezbednosti,

potrebno je da iz jedne izborne grupe pohađa i položi najmanje 5 izbornih predmeta, od kojih su za svaku izbornu grupu 4 obavezna (obeleženi zvezdicom: *).

Ukoliko student ne želi da u dodatku diplome ima naznaku zvanja iz specifične studijske oblasti ili tokom studija ne ispuni uslov od 5 položenih predmeta iz iste izborne grupe, u dodatak diplome mu se upisuje stručni naziv Diplomirani menadžer bezbednosti (bez specifičnog dodatka). Ukoliko student ima sposobnosti, volje i mogućnosti, dozvoljeno mu je da istovremeno, tj. uporedo pohađa i polaže kurseve iz istog izbornog predmeta (izborni predmet 1, 2, 3..) sa različitih izbornih grupa. Svi tako skupljeni bodovi sabiraju se, s tim da se u diplomi može pojaviti samo jedno specifično određeno zvanje.

Nastavni plan po godinama studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog