Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita školske 2017/18. godine.

Održavaće se u sledećim terminima:

  • vikendima u aprilu,
  • vikendima u maju i
  • svakodnevno u junu mesecu.

Prijava za pripremnu nastavu je tokom marta meseca.

Kandidati se opredeljuju za jedan termin i on obuhvata fond od 50 časova, kao i proveru znanja u vidu testa na kraju pripremne nastave. 

Na prijemnom ispitu kandidati polažu test iz dva od tri ponuđena predmeta:

  • Sociologija, 
  • Ekologija, 
  • Psihologija.

Literatura za polaganje prijemnog ispita:

  • Sociologija, Vladimir Vuletić, za IV razred gimnazije i III razred srednjih stručnih škola, Izdavač: Klett, Beograd, 2015.
  • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, (za prvi razred srednjih stručnih škola), izdavač: Zavod za udžbenike, izdanje 2005. ili novije.
  • Psihologija, Biljana Milojević Apostolović, Udžbenik psihologije za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, izdavač: Novi Logos, izdanje 2013.

Kandidati se za pripremnu nastavu mogu prijaviti:

Elektronskim putem: na e-mail: bgogic@fb.bg.ac.rs (subject: pripremna nastava)

Poštom: Fakultet bezbednosti Studentski konsalting servis (pripremna nastava) Gospodara Vučića 50

Lično: u prizemlju Fakulteta, soba 8, od 10:00 do 13:00 časova

Za prijavljivanje je potrebno: popunjen formular i dokaz o uplati (nepopunjen formular i primerak uplatnice mogu se dobiti slanjem zahteva za prijavnu dokumentaciju na e-mail: bgogic@fb.bg.ac.rs i preuzimanjem sa sajta Fakulteta.)

 

Raspored pripremne nastave možete preuzeti ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog