Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

 

fb


Fakultet bezbednosti je jedina visokoobrazovna institucija u Srbiji koja je matična za naučnoobrazovno i stručno osposobljavanje u interdisciplinarnoj oblasti nauka bezbednosti.

Fakultet bezbednostiNačin studiranja na Fakultetu bezbednosti organizovan je po sistemu modula/izbornih grupa, tako da student može, na osnovu većeg broja ponuđenih izbornih predmeta, sam da profiliše svoje studije u okviru užih naučnih oblasti: studije bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Fakultet obezbeđuje i mogućnost trajnog stručnog usavršavanja i akademskog napredovanja na specijalističkim, master i doktorskim studijama. 

Fakultet bezbednosti školuje generacije studenata koji, uz uvažavanje vrednosti nacionalnog i evropskog identiteta građana Srbije, slobodu i nezavisnost zemlje sagledavaju u duhu savremene bezbednosne kulture. Naučni i društveni ciljevi Fakulteta se objedinjuju u kreiranju otvorenog i kreativnog ambijenta za sticanje znanja i sposobnosti pomoću kojih svršeni studenti Fakulteta bezbednosti doprinose stabilnosti i razvoju demokratskih institucija države Srbije i njenog građanskog društva.

Diplomirani studenti obavljaju poslove u oblasti bezbednosti kao rukovodioci, menadžeri ili referenti u centralnim, regionalnim i lokalnim organima državne uprave, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, naučnoistraživačkim i stručnim institucijama, obrazovnim centrima,neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima itd. 

Pravo upisa na prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju osobe koje su stekle srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju - svih struka. Na prijemnom ispitu studenti polažu dva od tri ponuđena predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa: Sociologija, Psihologija i Ekologija.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

 

Studije 

Na Fakultetu bezbednosti se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima, izvodi program sledećih studija:

 • Osnovnih akademskih – studije prvog stepena,
 • Specijalističkih strukovnih – studije drugog stepena,
 • Diplomskih akademskih (master) – studije drugog stepena,
 • Doktorskih akademskih – studije trećeg stepena.

Fakultet bezbednosti

Studije se izvode prema planu izvođenja nastave koji usvaja Nastavno-naučno veće fakulteta. Plan izvođenja nastave se objavljuje pre početka nastave u semestru i dostupan je javnosti na Internet prezentaciji Fakulteta.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, odnosno studijskih područja, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta, a donosi ga Senat Univerziteta.

Fakultet organizuje i izvodi osnovne studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine. Program diplomskih (master), specijalističkih i doktorskih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. novembra, a završava se 31. oktobra naredne godine.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

 

Zаpošljаvаnje studenаtаFakultet bezbednosti 

Diplomirаni studenti Fаkultetа bezbednosti obаvljаju rаznovrsne poslove u oblаsti bezbednosti kаo rukovodioci i menаdžeri u centrаlnim, regionаlnim i lokаlnim orgаnimа držаvne uprаve, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemimа, mаlim i srednjim preduzećimа i privаtnim kompаnijаmа, nаučnoistrаživаčkim i stručnim institucijаmа, kаo i obrаzovnim centrimа, neprofitnom sektoru, humаnitаrnim orgаnizаcijаmа, inspekcijskim službаmа, medijimа itd.

 

Saradnja

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi. 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva