Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava iz matematike i fizike za upis na tehničke fakultete

Fond časova je 60 po predmetu (30x2), uglavnom subotom, počevši od 29. oktobra 2016. (upis počinje od 29. septembra 2016.) u grupama od najviše 20 polaznika. Predviđeno je da se kursevi završe do 15. juna 2017.

Nastavu drže profesori i asistenti ETF-a sa katedri za matematiku i fiziku.

U okviru svakog kursa predviđen je i probni test, na kome će slušaoci moći da provere stečeno znanje.

U toku kurseva slušaoci dobijaju domaće zadatke i zadatke za samostalno prorađivanje i utvrđivanje gradiva.

Za nastavu iz matematike polaznici dobijaju fotokopirane materijale za samostalan rad kod kuće.

Za dopunski samostalan rad mogu se koristiti knjige:

  • Metodička zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita iz matematike sa rešenjima i pregledom teorija za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, autora Mr Mirka S. Jovanovića (knjiga se može nabaviti u skriptarnici Fakulteta),
  • Zbirka rešenih testova iz matematike za prijemni ispit za upis na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, autora Nenada Cakića i Vladimira Bečejca (knjige se mogu nabaviti u skriptarnici Fakulteta) i
  • Testovi iz matematike autora prof dr Dobrila Đ. Tošića i dipl. ing. Nine Stanković (knjiga se može nabaviti u skriptarnici Fakulteta).

Polaznici mogu koristiti i druge slične knjige.

Nastava iz fizike se realizuje prema zbirci Testovi iz fizike od autora prof dr Božidara Stanića i prof dr Jovana Cvetića (pošto je originalno izdanje rasprodato, knjige će moći da se nabave samo kod autora, inače predavača na pripremnoj nastavi, koji su određen broj primeraka u obliku reprint izdanja pripremili samo za polaznike kursa, po ceni od 1000 dinara).

Kandidati se mogu prijaviti za oba kursa (matematika, fizika) ili samo za jedan.

Nastava se održava isključivo subotom ili nedeljom i to u terminima od 9, 11, 13 i 15 časova u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta.

 

Cena kurseva

  • Cena po predmetu je 36.000,00 ako se plaća odjednom (u gotovini, čekovima, karticama debitnim i kreditnim) ili na rate 40.000,00 (odmah 16.000,00, druga rata do kraja novembra 12.000,00 i treća do kraja decembra 12.000,00 dinara deponovanjem datiranih čekova).

 

Prijave i uplata

  • U skriptarnici ETF-a (Bulevar Kralja Aleksandra 73, prizemlje, telefon 011/3218354), svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Pri upisu učenici dobijaju raspored časova svoje grupe.
  • Uplata se vrši čekovima svih likvidnih banaka i Poštanske štedionice.
  • Obavezno poneti ličnu kartu. Učenici koji nemaju ličnu kartu treba da sa sobom povedu jednog od roditelja.

Pratite sajt ETF-a, zbog eventualnih izmena termina i dodatnih obaveštenja. Sve informacije u vezi sa ovom nastavom se mogu pročitati i na oglasnoj tabli pored skriptarnice ETF-a.

Broj mesta je ograničen brojem raspoloživih prostorija na Fakultetu. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na adresu e-pošte (prof. dr Nenad Cakić, rukovodilac pripremne nastave) cakic@etf.rs , odnosno (skriptarnica) am@etf.bg.ac.rs Uputite nam Vaša pitanja, komentare ili predloge, odgovorićemo na svaku poruku.

 

Pripremna nastava - Često postavljana pitanja

 

Koliko će trajati pripremna nastava?

Pripremna nastava treba da se završi do 15. juna 2017. Treba da se održi ukupno 60 časova (30x2). Odvija se jedanput sedmično, subotom, ali nije isključeno da se časovi ponekad premeste i za nedelju zbog zauzetosti sala na ETF. Moguće je da se časovi održe iste sedmice i u subotu i u nedelju zbog eventualnih državnih ili verskih praznika koji slede iduće ili koji su bili prethodne nedelje. O tome će polaznici biti blagovremeno obavešteni.

 

Do kada će se formirati grupe za pripremnu nastavu?

Grupe za pripremnu nastavu će se formirati i posle zvaničnog početka pripremne nastave sve dokle postoji odgovarajući broj zainteresovanih za formiranje grupa. Napomenimo da je predviđeno da pripremna nastava traje do 15. juna 2017. sa adekvatnim brojem časova.

 

Da li se nastava održava za vreme praznika i đačkog raspusta?

Organizatori nastave će voditi računa o održavanju nastave za vreme državnih i verskih praznika (npr. Nova godina, Božić, Prvi maj i sl.). Nastava se neće održavati za vreme tih praznika, a takođe se neće održavati neposredno pre ili posle tih praznika (dva-tri dana). Naravno, neodržavanje nastave zbog praznika povlači za sobom nadoknadu časova u prethodnoj ili narednoj sedmici. Za vreme đačkog raspusta nastava će se normalno odvijati.

Nastava moze biti privremeno prekinuta (najviše jednu ili dve sedmice) samo u januarsko-februarskom ispitnom roku na ETF zbog zauzetosti sala. Zauzetost sala nije moguće unapred predvideti, jer ona zavisi od broja prijava za polaganje ispita. Zbog toga će se privremeno prekidanje nastave uraditi samo u krajnjoj nuždi, jer će se nastojati da se časovi nastave što redovnije održavaju.

 

Gde se održava nastava?

Nastava se održava u salama 308 i 309 na ETF-u (treći tj. poslednji sprat u zgradi, levo krilo) za predavanja iz matematike i fizike, i u sali 61 i laboratorijama u kompleksu zgrada ETF-a.

 

Gde se mogu dobiti ili pročitati dodatne informacije vezane za nastavu?

Dodatne informacije se mogu dobiti na sajtu ETF-a, na tabli za obaveštenja za pripremnu nastavu, koja se nalazi pored skriptarnice ETF (u prizemlju zgrade, desno), na telefon 3218-354 (Skriptarnica ETF-a) ili putem e-pošte am@etf.bg.ac.rs , odnosno cakic@etf.rs . Na tabli ispred Skriptarnice će biti blagovremeno istaknuta sva obaveštenja u vezi sa terminima i mestom održavanja nastave.

 

Gde se mogu kupiti knjige za pripremnu nastavu iz fizike i matematike?

Kurs iz matematike se ne održava ni po jednoj knjizi specifično već polaznici dobijaju fotokopirane materijale za samostalan rad kod kuće. Polaznici mogu za dalji samostalni rad nabaviti sledeće knjige: Metodička zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita iz matematike sa rešenjima i pregledom teorija za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, autora Mr Mirka S. Jovanovića (može se nabaviti u skriptarnici ETF) i Testovi iz Matematike od autora prof.dr D.Tošića i dipl.ing. Nine Stanković (može se nabaviti u skriptarnici ETF).

Knjiga za kurs iz fizike se može nabaviti isključivo od autora, koji su i predavači na pripremnoj nastavi, budući da je originalni tiraž knjige rasprodat. Knjiga nosi naslov: Testovi iz Fizike od autora prof. dr B. Stanića i prof. dr Jovana Cvetića (1000 din) i biće dostupna kao reprint samo polaznicima pripremne nastave iz fizike.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog