Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

  • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

  • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

  • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Ekonomski fakultet u Subotici 489 447 936 551 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 43 46 89 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 37 85 122 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 36 27 63 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 18 19 37 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96.000 1.900 EUR
Poslovna informatika 20 13 33 0 96.000 1.900 EUR
Poslovna informatika - u Novom Sadu 37 20 57 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 26 15 41 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - istureno odeljenje u Bujanovcu 90 0 90 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 24 9 33 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 14 10 24 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96.000 1.900 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Ekonomski fakultet u Subotici 61 353 414 0   0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 10 15 25 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 1 20 21 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 6 25 31 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 24 24 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 8 45 53 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 67 67 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 4 26 30 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 0 19 19 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 2 19 21 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Poslovna informatika 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Poslovna informatika - u Novom Sadu 0 20 20 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 6 15 21 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - istureno odeljenje u Bujanovcu 21 0 21 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 7 7 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 3 10 13 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7300 28. i 30.06.2017. 29.06. i 01.07.2017. 11-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 7300 7.9.2017. 8.9.2017. 18-19.9.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog