Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Ekonomski fakultet u Subotici 35(297) 450 136
- Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 79.04 1 57.92
- Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 87.28 7 50.32
- Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 54.44 21 33.98
- Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 65.28
- Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 88.20 11 46.92
- Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 71.84
- Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 90.82 32 46.46
- Marketing 33 65.44 1 47.18
- Marketing - u Novom Sadu 29 90.32 24 37.04
- Menadžment 18 59.66 1 50.88
- Menadžment - u Novom Sadu 15 89.14 11 51.94
- Poslovna informatika 20 83.16 1 44.56
- Poslovna informatika - u Novom Sadu 19 93.76 9 51.76
- Računovodstvo i revizija 22 77.68 2 57.46
- Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 95.58 9 71.66
- Trgovina 14 68.42 2 54.28
- Trgovina - u Novom Sadu 13 87.82 4 51.12Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog