Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Ekonomski fakultet Subotica

 

O Fakultetu 

Ekonomski fakultet Subotica, akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, 2015. godine je obeležio 55 godina postojanja. Tokom ovog perioda Fakultet je na jedinstven i prepoznatljiv način uticao na kvalitet života u regionu dajući doprinos na polju obrazovanja ekonomista, menadžera i poslovnih informatičara. Njegovo strateško opredeljenje je da podjednako razvija obrazovnu, naučno-istraživačku i ekspertsko-konsultantsku delatnost. Nastavni proces se već više od 35 godina uspešno realizuje na dve lokacije, u sedištu Fakulteta u Subotici, i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, a od 2011. godine i na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu.

Ekonomski fakultet Subotica nastoji da izgradi značajnu poziciju na naučno-istraživačkoj i obrazovnoj mapi Srbije, ali i Jugoistočne i Centralne Evrope. U ostvarenju ovog cilja internacionalizacija je značajan prioritet o čemu svedoče brojni sporazumi o bilateralnoj saradnji s univerzitetima i fakultetima sa gotovo svih kontinenata.

Tokom proteklih 55 godina zvanje diplomiranog ekonomiste po četvorogodišnjem akademskom programu steklo je preko 16.500 studenata, a diplomu osnovnih akademskih studija prema trogodišnjem programu preko 2000 studenata. Na Fakultetu je odbranjeno više od 530 magistarskih radova, preko 1.800 kandidata steklo je zvanje master ekonomista. Ekonomski fakultet u Subotici u zvanje doktora nauka promovisao je preko 300 kandidata koji su doktorate odbranili na ovoj instituciji.

 

Studijski programi

Ekonomski fakultet u Subotici realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na osam studijskih programa:

 1. Agrarna ekonomija i agrobiznis,
 2. Evropska i međunarodna ekonomija i biznis,
 3. Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 4. Marketing,
 5. Menadžment,
 6. Poslovna informatika,
 7. Računovodstvo i revizija, i
 8. Trgovina.

Master akademske studije organizovane su na devet studijskih programa, dok na doktorske akademske studije Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Poslovna ekonomija i menadžment i Poslovna informatika. 
68.jpg

 

Zašto studirati na Ekonomskom fakultetu u Subotici

 • Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovani državni fakultet sa tradicijom od preko 55 godina, koji nudi svojim studentima širok izbor između osam studijskih programa na osnovnim, devet studijskih programa na master i tri studijska programa na doktorskim akademskim studijama.
 • Diploma Ekonomskog fakulteta u Subotici je priznata kako na nivou zemlje tako i u inostranstvu.
 • Više od 50% predviđenih mesta za upis je namenjeno za studente čije se obrazovanje finansira iz budžeta.
 • Studenti državnih fakulteta imaju mogućnost da učestvuju na brojnim konkursima za dobijanje stipendija koji se raspisuju na nivou Univerziteta kome državni fakultet pripada i na nivou Republike Srbije.
 • Studentima je omogućeno da učestvuju u programima studentske razmene na nivou Univerziteta u Novom Sadu i završe jedan semestar na nekom od priznatih evrpskih univerziteta, uz priznavanje položenih ispita.
 • Pored aktivne interakcije sa nastavnicima i saradnicima tokom predavanja i vežbi, na Fakultetu se organizuju i predavanja stručnjaka iz privrede, posete preduzećima iz okruženja, kao i predstavljanje domaćih i inostranih poslodavaca studentima završnih godina studija.
 • Studentima je omogućeno da u 3. i 4. godini studija realizuju letnju stručnu praksu u nekom od 50 preduzeća partnera Fakulteta, ili preduzeća po sopstvenom izboru, uz sticanje praktičnih znanja i veština.
 • Pored redovnih nastavnih obaveza, studenti mogu da učestvuju i u najrazličitijim programima i događajima zabavnog i edukativnog karaktera, koje organizuju Centar za strane jezike, ECDL centar, Sportsko-rekreativni centar, Studentski parlament, AIESEC itd.

40.jpg

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva