Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da upišu Ekonomski fakultet Subotica imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja, u svim područjima ekonomske, administrativne, pravne, poljoprivredne, prehrambene, trgovinske, turističke i srodnih struka, kao i lica koja su završila gimnaziju. Ukoliko mislite da srednja škola koju ste završili ne spada u nabrojane kategorije, slobodno nam se obratite.

Na prijemnom ispitu se polažu dva od sledećih pet predmeta:
1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Filozofija sa logikom

Prilikom podnošenja dokumenata na konkursu izjašnjavate se o predmetima koje želite da polažete na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit se polaže  na srpskom jeziku . Kandidat se može prilikom podnošenja prijave na konkurs opredeliti da prijemni ispit polaže na mađarskom jeziku. Istovremeno, kandidat se opredeljuje i za studijski program, unoseći u prijavu redolsed studijskih programa po svom izboru prioriteta.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 450 405 855 590 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 47 94 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 79 122 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 33 30 63 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 18 19 37 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 20 12 32 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 19 11 30 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 22 15 37 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 12 33 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 14 10 24 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96.000 1.900 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 0 297 297 35 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 0 24 24 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 0 26 26 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 47 47 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 49 49 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 0 18 18 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 0 11 11 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 0 3 3 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 0 7 7 0 96.000 1.900 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7300 29.6. i 1.7.2016. 30.6.2016. 12-14.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 7300 5-6.9.2016. 6-7.9.2016. 15-16.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog