Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Pravo da upišu Ekonomski fakultet Subotica imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja, u svim područjima ekonomske, administrativne, pravne, poljoprivredne, prehrambene, trgovinske, turističke i srodnih struka, kao i lica koja su završila gimnaziju. Ukoliko mislite da srednja škola koju ste završili ne spada u nabrojane kategorije, slobodno nam se obratite.

Na prijemnom ispitu se polažu dva od sledećih pet predmeta:
1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Filozofija sa logikom

Prilikom podnošenja dokumenata na konkursu izjašnjavate se o predmetima koje želite da polažete na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit se polaže  na srpskom jeziku . Kandidat se može prilikom podnošenja prijave na konkurs opredeliti da prijemni ispit polaže na mađarskom jeziku. Istovremeno, kandidat se opredeljuje i za studijski program, unoseći u prijavu redolsed studijskih programa po svom izboru prioriteta.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 450 405 855 590 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 47 94 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 79 122 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 33 30 63 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 18 19 37 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 20 12 32 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 19 11 30 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 22 15 37 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 12 33 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 14 10 24 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96.000 1.900 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Subotica 0 297 297 35 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis 0 24 24 0 96.000 1.900 EUR
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Evropska ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 0 26 26 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 47 47 0 96.000 1.900 EUR
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 49 49 0 96.000 1.900 EUR
Marketing 0 30 30 0 96.000 1.900 EUR
Marketing - u Novom Sadu 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment 0 18 18 0 96.000 1.900 EUR
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi 0 11 11 0 96.000 1.900 EUR
Poslovni informacioni sistemi - u Novom Sadu 0 3 3 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija 0 13 13 0 96.000 1.900 EUR
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 4 4 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina 0 9 9 0 96.000 1.900 EUR
Trgovina - u Novom Sadu 0 7 7 0 96.000 1.900 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 7300 29.6. i 1.7.2016. 30.6.2016. 12-14.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 7300 5-6.9.2016. 6-7.9.2016. 15-16.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

    Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


  • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

    Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


  • Od A do Š o onlajn učenju

    Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju