Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis
U prvu godinu studija može se upisati svako lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit i zauzme mesto na rang-listi u okviru utvrđenog broja studenata za upis u prvu godinu studija.

Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija,  polažu prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru od 8 navedenih predmeta:

  1. Osnovi ekonomije (Politička ekonomija),
  2. Poslovna ekonomija (Ekonomika preduzeća),
  3. Osnovi ekonomije (Nacionalna ekonomija) ,
  4. Statistika,
  5. Računovodstvo,
  6. Filozofija,
  7. Sociologija, i 
  8. Matematika

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 465 88.000 1.800 EUR
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 164 88.000 1.800 EUR
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 301 88.000 1.800 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Ekonomski fakultet - Kragujevac 0 181 181 17 88.000 1.800 EUR
Ekonomija - Opšta ekonomija 0 105 105 10 88.000 1.800 EUR
Poslovna ekonomija i menadžment 0 76 76 7 88.000 1.800 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 5000 1.7.2016. 2.7.2016. 7-8.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 8-9.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog