Prijemni Infostud.com - Vredi studiratiOpšte informacije

O DOBA Fakultetu

Sigurnija budućnost sa EU diplomom

DOBA Fakultet je najveći privatni fakultet u Sloveniji sa tradicijom, međunarodnom akreditacijom kvaliteta, EU standardima, akreditovanim i savremenim programima i 14-godišnjim iskustvom u online obrazovanju. U tim godinama sa nama je bilo više od 5000 studenata, a do diplome smo zajedno doveli više od 3100 diplomaca. Sa nama sarađuje 217 profesora, mentora i menadžera iz prakse.

DOBA Fakultet je samostalna institucija i spada u Poslovnu grupu DOBA. Realizuje kvalitetne, praktično usmerene bolonjske visokoškolske stručne studijske programe: Poslovanje/Bachelor, Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću/Bachelor i master studijski program Međunarodno poslovanje/Master na srpskom i engleskom jeziku.

Vizija DOBA Fakulteta

DOBA, škola sa pogledom unapred.

Misija DOBA Fakulteta

Sa savremenim programima i pristupima pretvaramo izazove u mogućnosti.

Rukovodstvo škole:

Dekan: doc dr Viljem Pšeničny
Direktor: Jasna Dominko Baloh, prof.
Direktor razvoja: mr Mateja Geder

Direktor studijskih centara u inostranstvu: Polona Baloh, prof.

Na osnovu rešenja Ministarstva za visoko školstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije (zaključak broj 6039-3/2008/4), DOBA Fakultet ima dislociranu jedinicu u Beogradu, na adresi Sava Centar, Milentija Popovića 9, 11000 Beograd.

Poslovna grupa DOBA

Za dvadeset i tri godine rada Poslovne grupe DOBA na DOBI razvijamo i negujemo proces doživotnog učenja. Sa preko 100 različitih programa formalnih i neformalnih oblika obrazovanja i osposobljavanja za različite ciljne grupe i različita starosna doba brinemo za podsticanje potreba za obrazovanjem, podizanje nivoa obrazovanja pojedinaca i jačamo svest da je znanje vrednost.

Na DOBI su zaposlena 33 odlična, visoko stručna saradnika, sarađujemo sa 360 izvrsnih visokoškolskih predavača, gostujućih predavača, mentora i stručnjaka iz prakse.

Poslovna grupa DOBA se sastoji od:

 • DOBA Fakulteta
 • Više strukovne škole DOBA
 • Srednje škole
 • Centra stranih jezika
 • Centra obrazovanja odraslih
 • Instituta za istraživanje i razvoj
 • Centra za samostalno učenje
 • Berze znanja

Prednosti studija na DOBA Fakultetu

 1. Kao jedini fakultet u jugoistočnoj Evropi primili smo međunarodnu akreditaciju online studija UNIQUe
 2. Jedini smo fakultet koji izvodi online studije za odrasle
 3. Kod nas studenti niste samo broj –  nudmo vam podršku 24/7
 4. Studirate na srpskom jeziku u akreditovanim programima
 5. Naša diploma je važeća je u Evropskoj uniji
 6. Možete studirati i putem mobilnog telefona
 7. Aktuelni programi sa EU dimenzijom, sa primerima iz prakse, uz pomoć 200 profesora i menadžera iz prakse
 8. Kvalitet - kod 64% diplomaca diploma DOBA Fakulteta je koristila u napredovanju u karijeri
 9. Možete studirati na svom jeziku iz inostranstva - "online smo od upisa do diplome"
 10. Najveća smo privatna institucija u Sloveniji, imamo 24 godine tradicije u obrazovanju
Programi u Srbiji

Program Poslovanje/Bachelor

Očekujemo sve koji žele steći praktična znanja i kompetencije za svoju profesiju iz oblasti poslovanja, ekonomije, prava, informatike, marketinga, menadžmenta i komunikacije koja mogu odmah upotrebiti na svom radnom mestu. Studije izvodimo online.

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti završni stručni rad odnosno položiće dva dodatna izborna predmeta i tako će sakupiti ukupno 180 ECTS bodova za sticanje visokostručnog obrazovanja i steći će diplomu i stručno zvanje diplomirani ekonomist, što je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inostranstvu.
Obrazovanje koje budete stekli vam omogućava nastavak studija na master studijskim programima. Za dve godine možete da steknete zvanje master. Na DOBA Fakultetu izvodimo master program Međunarodno poslovanje.

Program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

JEDINI ONLINE PROGRAM IZ OBLASTI MARKETINGA DRUŠTVENIH MEDIJA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Volite dinamično okruženje, kreativni ste, inovativni, zanima vas što sve stoji iza nekog dobrog proizvoda, usluge ili ideje? Online program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću međunarodno akreditovanog DOBA Fakulteta je stvoren upravo za vas. Praktično je usmeren i aktuelan, temelji se na tri ključna sadržajna područja: marketing, mediji i odnosi s javnošću. 

Za prenos znanja iz studija u praksu su zaduženi vrhunski slovenački  stručnjaci, praktičari oblasti iz kojih predaju. Posebnost programa je fleksibilnost, i zato je odličan za sve vas koji ste zaposleni, preduzetnici, za sve vas koji imate mlade porodice, jer vam online studije omogućavaju da pored posla, porodice i hobija možete neometeno studirati.

Aktuelni i savremeni sadržaji predmeta Digitalni marketing, Odnosi sa medijima, Strategije društvenih medija i marketing i Veze između medija, PR i marketinga će vas pripremiti na radno mesto budućnosti. Proverite i sami koja su marketinška zanimanja budućnosti i budite najbolje pripremljeni sa novim znanjem.

Program se izvodi na srpskom jeziku, za upotrebu literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Program Međunarodno poslovanje/Master

Očekujemo motivisane i kreativne pojedince koji će aktivno učestvovati u studijskom procesu i razvijati svoju kreativnost i inovativnost i sve koji žele da razviju veštine kreativnog rešavanja problema i dobro znaju engleski jezik. 
Studije izvodimo online.

Program je zasnovan tako što omogućava formiranje individualnog programa s obzirom na lična interesovanja i interese svakog studenta. Posle položenih obaveznih predmeta u 1. godini, u 2. godini birate module i predmete koji vas najviše zanimaju. Posle završenog studiranja stičete stručno zvanje magister poslovnih ved. Izvodi se na srpskom i engleskom jeziku.

Mišljenja o studijama

  misljenjeslika1.jpg

„Sve zadatke odrađujemo kroz primjere u praksi a teoriju koju naučimo moramo znati i primijeniti. Studente upoznajemo putem timskih radova na kojima učimo kako bi neki konkretni posao napravili i unutar neke tvrtke, a tu se izgrađujemo i kao osobe u poslovnom svijetu; svatko osjeti da li se bolje osjeća kao vođa tima, kao organizator, kao istraživač i sl.“, Maja Fumić, studentkinja programa Marketing

 

misljenjeslika222.jpg

"Odlučio sam se za studije na DOBI zbog mogućnosti studiranja u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu, što nam omogućuje on-line studiranje korišćenjem savremenih IT tehnologija i svakako sticanje Evropske diplome i znanja koja su nam potrebna za naš dalji lični napredak kroz fleksibilno studiranje.”

Ladislav Roklicer, student programa Poslovanje, preduzetnik