Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET

PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS NA FAKULTET
Biološki  fakultet  Univerziteta  u  Beogradu,  u  periodu  od februara  do juna meseca,  obavljaće pripremnu  nastavu  iz BIOLOGIJE za sve zainteresovane učenike IV razreda srednjih škola  i  gimnazija,
koji  planiraju  da  konkurišu  za  upis  na Biološki  fakultet  (prvenstveno)  ili  polažu  predmet BIOLOGIJA na klasifikacionom ispitu radi upisa na neki drugi fakultet.

Pripremna  nastava  će  se  izvoditi  subotom  u  prostorijama Fakulteta.

Svi  zainteresovani  mogu  da  se  prijave  Studentskoj  službi Biološkog fakulteta (Studentski trg 16) do
petka12. februara 2016. godine u vremenu od 9 do 13 časova.

Uplatu  u  iznosu  od 12.000,00  dinara  izvršiti  na  račun Biološkog fakulteta broj: 840-1814666-61 (dokaz o uplati se predajeprilikom prijavljivanja).

Za sve informacije, pozovite nas ili dođite!
Beograd, Studentski trg 16. tel: 011 2635-627
el.pošta:dekanat@bio.bg.ac.rs
www.bio.bg.ac.rs


Izdvojene ustanove: