Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, u periodu od februara do juna meseca, obavljaće pripremnu nastavu iz Biologije za sve zainteresovane učenike IV razreda srednjih škola i gimnazija, koji planiraju da konkurišu za upis na Biološki fakultet (prvenstveno) ili polažu predmet Biologija na klasifikacionom ispitu radi upisa na neki drugi fakultet.

Pripremna nastava će se izvoditi subotom u prostorijama Fakulteta.

Svi zainteresovani mogu da se prijave Studentskoj službi Biološkog fakulteta (Studentski trg 16) do petka 10. februara 2017. godine u vremenu od 9 do 13 časova.

Uplatu u iznosu od 12.000,00 dinara izvršiti na račun Biološkog fakulteta broj: 840-1814666-61 (dokaz o uplati se predaje prilikom prijavljivanja).

 

Za sve informacije, pozovite ili posetite fakultet!

Beograd, Studentski trg 16. t

el: 011 2635-627

el.pošta: dekanat@bio.bg.ac.rs

www.bio.bg.ac.rs


Izdvojene ustanove: