Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Studirajte u biznis klasi!

Beogradska poslovna škola je vodeća obrazovna institucija za oblast poslovne informatike i elektronskog biznisa, menadžmenta, poreza i carina, finansija, bankarstva i računovodstva, marketinga i trgovine. Beogradska poslovna škola je sebi postavila zadatak da svojim studentima pruži strukovne, aplikativne kompetencije, da im omogući da steknu iskustvo kojim će ostvariti svoje profesionalne i lične planove.

Diplomci brzo i uspešno ulaze u poslovni svet i vidno se ističu u oblastima vezanim za svoje studije.

 

Beogradska poslovna škola danas

Visoka škola strukovnih studija je državna visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom 59 godina. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja zasnivaju se na principima Bolonjske deklaracije. Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, BPŠ je akreditovala sedam studijskih programa na osnovnim studijama, čijim završetkom studenti stiču 180 ESPB. Pored osnovnih studija, BPŠ je akreditovala i tri studijska programa specijalističkih studija na kojima se stiče dodatnih 60 ESPB. Studijski programi koncipirani su po ugledu na programe vodećih svetskih poslovnih škola.

NASTAVNI PROCES

Nastavni proces BPŠ ima za cilj da studentima omogući sticanje stručnih znanja neophodnih za upravljanje modernim tokovima poslovanja u sistemu državne uprave, privrednim, finansijskim i drugim organizacijama. Na predavanjima i vežbama studenti razvijaju sposobnost analitičkog razmišljanja i kritičkog pristupa u procesu donošenja odluka. Korišćenjem savremenih koncepata, metoda i tehnika poslovnog odlučivanja studenti razvijaju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja i timskog rada. Kroz obaveznu stručnu praksu na kraju osnovnih studija, studenti se osposobljavaju za neposredno uključivanje u poslovne procese i stiču dobru osnovu za nastavak obrazovanja, kako u zemlji tako i na prestižnim inostranim fakultetima i poslovnim školama.

Nastava se održava u amfiteatrima i salama za predavanja i vežbe sa savremenom opremom koja omogućava multimedijalnu i interaktivnu nastavu i komunikaciju. BPŠ poseduje savremen informatički centar koji je opremljen računarima i serverima poslednje generacije. Značajnu podršku nastavnom procesu pruža bogata izdavačka delatnost, kao i biblioteka u okviru koje se nalazi studentska čitaonica. Biblioteka je opremljena savremenom stručnom i udžbeničkom literaturom.

BPŠ je i ovlašćeni centar ECDL-a (European Computer Driving Licence) za testiranje po ECDL programu i za izdavanje sertifikata priznatog u celom svetu.

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne studije

Specijalističke studije

  • Menadžment poslovnih procesa
  • Strategijski finansijki menadžment
  • Menadžment računovodstva, kontrola i revizija

SARADNJA SA PRIVREDOM

BPŠ ima poslovnu saradnju sa brojnim kompanijama iz različitih oblasti u kojima studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od jednog semestra. Saradnja između kompanija i BPŠ ostvaruje se i kroz gostujuća predavanja i prezentacije predstavnika kompanija, kroz rešavanja studija slučajeva iz prakse, konferencije, seminare i radionice.

U 2014. godini, Evropsko društvo za istraživanje kvaliteta (The European Society for Quality Research – ESQR) dodelilo je BPŠ nagradu za najbolju stručnu praksu i nagradu za kvalitet u rukovođenju. BPŠ je jedina visokoškolska ustanova iz Srbije koja je dobitnik ovih nagrada. Takođe, BPŠ je i dobitnik nagrade „EDU – Biznis partner 2014” za izraziti doprinos u edukaciji i usavršavanju znanja i veština menadžera u regionu.

MEĐUNARODNA SARADNJA

BPŠ je uspostavila i razvila saradnju sa brojnim obrazovnim institucijama u inostranstvu. Posebno treba istaći saradnju sa Državnim univerzitetom kooperativnih studija (Duale Hochschule Baden-Württemberg) iz Štutgarta,  Pedagoškim univerzitetom iz Omska, Algonkvin koledžom iz Otave, Rimskom poslovnom školom (Rome Business School), Univerzitetom primenjenih nauka iz Utrehta u Holandiji (University of Applied Sciences Utrecht), IMC Univerzitetom primenjenih nauka iz Kremsa u Austriji (IMC University of Applied Sciences), ruskom Akademijom rada i socijalnih odnosa  (Akademiя truda i socialьnыh otnošeniй).      

STUDENTSKI PARLAMENT

U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, Studentski parlament, kao organ Škole, omogućava studentima da organizovano utiču na kvalitet obrazovnog procesa, da osmisle vannastavne aktivnosti (učešće na sportskim i stručnim takmičenjima, na naučnim i kulturnim manifestacijama), kao i da organizuju studentske ekskurzije i druga putovanja i druženja.

st8.jpg st4.jpg st9.jpgVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog