Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA, FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

 

O NAMA

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (BBA) je visokoškolska ustanova, član Univerziteta Union, koju su osnovali Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Atlas banka a.d. (današnja Piraeus banka), Beograd i Kopaonik osiguranje (današnje Triglav osiguranje), Beograd. BBA je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika, eksperata i preduzetnika iz oblasti bankarstva, osiguranja i finansija i prvu generaciju studenata upisala je 2005/06 godine. Koncepcija Fakulteta, organizacija i metodi rada u potpunosti opravdavaju naziv ‘’School of excellence’’, koji bankama, osiguravajućim i drugim finansijskim institucijama i organizacijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i sposobnosti.

 

Zašto upisati BBA:

... zbog vrhunskog kvaliteta studijskih programa

Studijski program koncipiran je po ugledu na programe vodećih svetskih univerziteta i fakulteta iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja studenata zasnovani su na principima Bolonjske deklaracije, dok sistem evaluacije rada nastavnika obezbeđuje potreban stepen komparabilnost i kompatibilnost studija sa obrazovnim sistemom zemalja EU.

... zbog korišćenja najbolje udžbeničke literature
U nastavi se koristiti prevedeni udžbenici sa najboljih evropskih i američkih univerziteta kao i udžbenici najkompetentnijih domaćih autora.

... zbog šansi koje otvara mreža partnera BBA
BBA ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa domaćim i inostranim bankama u kojima studenti obavljaju stručnu praksu. BBA je uspostavila saradnju sa FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – ex. NASD, Nacionalno udruženje brokera i dilera hartija od vrednosti SAD) i otvorila mogućnost profesionalnog razvoja kroz polaganje ispita serije 65 za dobijanje licence investicionog savetnika priznate širom sveta. BBA i ICMA Centar (International Capital Market Association – Centar za međunarodno tržište kapitala) Univerziteta Reding, Velika Britanija potpisali su memorandum, koji obuhvata različite oblike saradnje na akademskom i profesionalnom planu (mogućnost nastavka studija nakon prve godine na BBA, delimično pohađanje nastave kao i direktna prohodnost na master i doktorske studije).

... zbog sticanja vrhunskog nivoa znanja, veština i profesionalnih sposobnosti
BBA omogućava sticanje bazičnih znanja, veština i sposobnosti analitičkog razmišljanja i profesionalnih kompetencija. Savremeni nastavni oblici i optimalna proporcija opšteobrazovnih, opštestručnih i užestručnih disciplina, omogućavaju formiranje kvalitetnih visokoobrazovanih stručnjaka koji su sposobni da se neposredno po završetku studija, uspešno uključe u obavljanje svih vrsta poslova kojima se finansijske institucije bave i da primenjuju stečena znanja u rešavanju praktičnih problema.
BBA je u sastavu mreže ERENET (Enterpreneurship Research and Education Network of Central European Universities) univerziteta Centralne i Istočne Evrope.
BBA je član ORACLE akademije i IBM Academic Initiative, što omogućava organizaciju stručnih kurseva ORACLE-a i svih softverskih paketa koje nudi kompanija IBM.
BBA sprovodi kontinuirano ocenjivanje znanja i sposobnosti studenata putem kompjuterskog testiranja. BBA je ovlašćeni testing centar ECDL (European Computer Driving Licence) za testiranje po ECDL programu i izdavanje sertifikata priznatog u Evropi.

... zbog posebnih podsticaja za najbolje
Odnos između nastavnika, vannastavnih radnika i studenata je profesionalan, korektan i zasnovan na uzajamnom poštovanju i uvažavanju ličnosti. BBA stipendira najbolje studente.
Najbolje studente finansiraju i druge organizacije iz finansijskog sektora Srbije. U sastavu BBA postoje studentske organizacije koje studentima omogućavaju da organizovano utiču na kvalitet obrazovnog procesa, kao i da osmisle zajedničke vannastavne aktivnosti: učešće na sportskim i stručnim takmičenjima, na naučnim i kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, ekskurzije i dr.

... nastava se izvodi u malim studijskim grupama i u različitim nastavnim oblicima
(predavanja, vežbe, seminari, stručna praksa). Studenti BBA se u toku studija obučavaju na specijalnom softveru koji se koristi u bankarskom poslovanju, analiziraju realne slučajeve i potom stečena znanja proveravaju prilikom obavljanja profesionalne prakse.

... zbog prijatne atmosfere

 

Akreditacija za naučnoistraživačku delatnost
Fakultet je rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 021-01-61/102 od 27. februara 2008. godine akreditovan i za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti društvenih nauka – ekonomija i ponovo akreditovan 3. juna 2013. godine.

Inostrani univerziteti/fakulteti i druge organizacije
Fakultet ima razvijenu saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima/fakultetima, među kojima su:

 • Univerzitet Reding (University of Reading), Velika Britanija
 • Tehnički univerzitet u Freibergu (Technische Universität Bergakademie Freiberg), Nemačka
 • Fakultet za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu (Fachhochschule Frankfurt am Main / University of Applied Sciences), Nemačka
 • Univerzitet Torino (Scuola di Amministrazione dell’Universita degli Studi di Torino – SAA), Italija
 • Univerzitet Rim (Universita degli Studi di Roma – UNINT), Italija
 • Univerzitet Nica (Universite de Nice - Sophia Antipolis), Francuska
 • Univerzitet Sevilja (The University of Seville Law School – UdS), Španija
 • Ekonomski Fakultet Univerziteta Koimbra (Faculdade de Economia Universidade de Coimbra), Portugal
 • Ukrajinska bankarska akademija (Українська академія банківської справи Національного банку України), Ukrajina
 • Fakultet za menadžment Tehnološkog univerziteta Czestochova (Politechnika Szestzochowska, The Faculty of Management), Poljska
 • Ekonomski fakultet Tehničkog Univerziteta u Košicama (Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach), Slovačka
 • Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Ekonomska Fakulteta Univerza v Ljubljani), Slovenija
 • Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora

Fakultet ima razvijenu saradnju sa prestižnim finansijskim organizacijama:

 • FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – ex. NASD), USA
 • IFC (International Finance Corporation), USA
 • ICMA centar, Univerzitet Reding, Velika Britanija
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, BiH i dr.
DSC02801.jpg DSC05092.jpg DSC08228.jpgVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju