Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Agronomski fakultet u Čačku Univerziteta u Kragujevcu ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis na fakultet.

U prvu godinu studija školske 2017/2018. Agronomski fakultet će upisivati kandidate na studijske programe osnovnih, master i doktorskih akademskih studija. Kompletne informacije o upisu dostupne su na linku: UPIS 2017/2018.

Za upis na osnovne akademske studije polaže se prijemni ispit iz biologije ili hemije. Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita održavaće se subotom na Agronomskom fakultetu. Nastavu će izvoditi profesori i asistenti Fakulteta.

Sve informacije u vezi pripremne nastave možete dobiti na adresu: ssluzba.af@kg.ac.rs ili telefonom: 032 303 405.

Prijavljivanje kandidata do 30. marta 2017. godine elektronskom poštom na adresu: ssluzba.af@kg.ac.rs ili telefonom: 032 303 405.

U prijavi navesti ime i prezime, srednju školu koju pohađate i predmet za koji ste se opredelili da pratite pripremnu nastavu. Postoji mogućnost prisustva pripremnoj nastavi iz oba predmeta.

Informacije o početku pripremne nastave biće blagovremeno objavljene na sajtu.


Izdvojene ustanove: