Prijemni.infostud.com
  • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu


    Adresa: Cara Dušana 254, Beograd 11080 Zemun, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad sv.Elizabete

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi: