Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za strane jezike


    Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd


Pripreme za prijemni


Prijava za besplatne pripreme
Biće nam drago da se upoznamo i radimo zajedno.

Svi zainteresovani mogu da se jave na mejl adresu: prijemni@fsj.edu.rs nakon čega će njihova prijava biti automatski prosleđena studentskoj službi, obavezno navedite sledeće podatke: ime i prezime, naziv škole koju pohađate, kontakt telefon i adresu elektronske pošte.

Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Studijski programi:

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Studijski programi: